NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Natuurvereniging in CORONA-tijd december 2020

De maatregelen die zijn  afgekondigd i.v.m. de Corona-situatie heeft ons als bestuur doen besluiten om ook de komende geplande activiteiten af te gelasten. Geen jeugdmorgen in de Boerhoorn met nestkasten, vetbollen en uilenballen dit jaar. Ook geen winterwandeling want ook dat is met de verwachte aantallen mensen op de manier zoals we dat altijd gewoon waren, niet mogelijk. Het spijt ons natuurlijk enorm maar het kan niet anders. Zelf kan ieder natuurlijk wel een winterwandeling maken. Dat kan bijvoorbeeld langs het Vlinderommetje waar elke zondag in adventstijd tot aan kerst de midwinterhoorn al worden geblazen door de Ekelblaozers. We zijn heel blij met deze activiteit die toch wat extra kleur en afwisseling brengt in de wintertijd langs onze prachtige route.

Wat doen we dan wel? De afgelopen periode is veel tijd besteed aan overleg met de gemeente en andere organisaties. Dat ging meestal digitaal. Met kleinere aantallen mensen gaat dat ook uitstekend. Overleg was er over landschap en bomen, over bermbeheer, over exoten zoals de Japanse duizendknoop, over verbetering van de biodiversiteit in Drenthe om maar een paar voorbeelden te noemen. Binnenkort nemen we ook deel aan overleg over de toekomst van de landbouw in onze gemeente.

Verder was er veel tijd voor inventarisaties. Op allerlei plekken zijn in deze periode planten en vooral paddenstoelen geinventariseerd. Met name op de oude begraafplaats in Zuidwolde is veel onderzoek gedaan en ik wil u graag wijzen op verschillende ar
tikelen op de website over de bijzondere vondsten die daarbij gedaan zijn. De plannen om daar op een speciale manier verslag van te doen worden steeds concreter en belangrijker.

Tenslotte hebben we nieuwe plannen. Omdat schoolkinderen niet naar ons toe kunnen komen, willen we proberen om naar de kinderen te te gaan. We willen op verschillende scholen natuurlessen aanbieden om zo de kinderen toch op de hoogte  te brengen/te houden van wat er in onze mooie omgeving gebeurt.

Namens het bestuur van Natuurvereniging Zuidwolde mag ik u van harte gezondheid en geluk toewensen. Wij hopen dat u ondanks alle beperkingen toch een mooie decembermaand mag hebben.  

Joop Verburg, voorzitter


 

 

Holsteelkluifzwam op de begraafplaats