NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Geen fietspad over ecoduct Stiggeltie,

Op 29 juni kreeg ik als voorzitter van de Natuurvereniging een mail van wethouder Hilda Mulder. Daarin schreef zij o.a. het volgende:

Morgen gaan we communiceren dat het ons niet is gelukt om overeenstemming te verkrijgen met Provincie en Drents Landschap voor aanleg fietspad over ecoduct. Tegelijkertijd geven we aan dat het college nu de raad gaat voorstellen om de rijbaan aan 2 zijden te voorzien van fietssuggestiestroken en een drempel op de kruising bij de Ommerweg (wat jij ook voorstelde in ons wandelgesprek).

Wat ons betreft is uiteindelijk een besluit genomen waar wij tevreden mee zijn. Al vanaf het begin hebben leden van de ecoductenwerkgroep van onze natuurvereniging met behulp van bewegingscamera's op beide ecoducten de passages geregistreerd. In de loop van de jaren is steeds duidelijker geworden dat er een groot verschil is tussen het gebruik van ecoduct Suthwalda en ecoduct Stiggeltie. In het begin werd het fietspad over Suthwalda nog weinig gebruikt en was het aantal passages min of meer gelijk maar in de loop van de jaren werd het fietspad drukker en drukker (ook als wandelpad, evenals de overige wandelpaden in de directe omgeving) en het aantal passages ging afnemen terwijl de passages over Stiggeltie steeds toenamen. In 2019 passeerden een kleine 200 grotere dieren Suthwalda. Over Stiggeltie psseerden in datzelfde jaar bijna 1200 grotere dieren. Verder valt op dat op Stiggelte dankzij de rust die er is, de dieren zich volledig op hun gemak voelen. Je ziet ze er voedsel zoeken en spelen. Bovendien passeert 12% van de dieren daar overdag terwijl over Suthwalda geen enkele passage overdag is geregistreerd. Kortom onze wens om Stiggeltie met rust te laten werd met het jaar groter. Bezorgd hebben we de discussie over de aanleg van het fietspad gevolgd. Daarnaast hebben we steeds en vanaf het begin aangegeven dat het zinvol was om zo snel mogelijk de weg over het viaduct anders in te richten en de snelheid te beperken. Ook hebben we steeds aangegeven dat in onze ogen de aansluiting aan beide kanten (en vooral die aan de Ommerweg) gevaarlijker punten waren dan de weg over het viaduct zelf. Wij zijn dus tevreden met het besluit dat nu is genomen. Wij zijn niet blij of zo, want er zijn anderen teleurgesteld. Wel zijn wij gelukkig met het feit dat de rust voor de natuur op Stiggeltie gehanhaafd blijft. Ik dank vooral de leden van de ecoductenwerkgroep, die zich al jaren hebben ingezet om de registratie van alles wat op de ecoducten leeft en passeert, bij te houden.

Joop Verburg, voorzitter Natuurvereniging