NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Cursus 2020 Wilde bijen,

In 2020 is een cursus Wilde bijen gestart met in totaal 49 deelnemers. Het was natuurlijjk een beetje een waagstuk met zoveel mensen en voor het eerst een dergelijke cursus, maar het is goed gelopen. Ondanks CORONA. Want de maatregelen hebben wel tot gevolg gehad dat de 3e theorie-avond niet door kon gaan in de Boerhoorn en ook de veldexcursies zijn in verband met de 1½- meterverplichting afgelast. Dat was heel spijtig, maar we hebben het zo goed mogelijk gecompenseerd met volledige info via de post en via internet en met een bijna wekelijkse digitale update van de bijensoorten  waarop we konden letten.

De grootste winst van deze cursus ervaar ik uit het feit dat zeer veel deelnemers reacties hebben gestuurd, dat ze er van hebben genoten, dat ze veel meer soorten en  natuur in hun eigen omgeving zijn gaan zien en dat velen ook hun omgeving en het werken daarin hebben  aangepast aan de behoeften van planten, insecten en andere dieren. Uiteindelijk was dat het doel van de cursus en daarmee is de cursus zeer geslaagd.

Zelf heb ik er ook veel profijt van gehad, want ik heb zelf ook veel meer over wilde bijen geleerd en inmiddels een aantal bijzonder bijensoorten die veelal amper in Drenthe bekend waren, gevonden en kunnen fotograferen. Kijk naar de plaatjes van de Ereprijszandbij, de Andoornbij, de Smaragdgroefbij, de Witbaardzandbij, de Bremzandbij, Dwergzandbij, de Smalbandwespbij etc. Sommige zijn superklein en meten minder dan een halve centimeter, maar het is heel leuk om naar de verschillen en vooral naar de verschillende leefwijzen te kijken.

We hopen de cursus wel weer samen in het najaar af te sluiten met een workshop insectenhotels-maken.  Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en meegedaan.

Joop Verburg


 

Ereprijszandbij, zandbij andrena labiata

 

 

Andoornbij

 

 

Smaragdgroefbij spec

 

 

Witbaardzandbij zandbij

 

 

Bremzandbij-complex andrena ovatula gr.

 

 

Dwergzandbij minutula-groep

 

 

Smalbandwespbij, Nomada goodeniana

 

 

Cursusimpressie in de Boerhoorn