NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Natuurvereniging in Corona-tijd een update begin juni 2020,

De afgelopen maanden zijn alle activiteiten die we ons als Natuurvereniging hadden voorgenomen, afgelast. Met groepen mensen op pad, met de kinderen nestkastroutes lopen, vergaderingen houden; in deze tijd van anderhalvemeter afstand is dat vrijwel onmogelijk geweest. Maar dat wil niet zeggen dat er niet veel is gebeurd. Diverse werkgroepen zijn (op afstand van elkaar) wel met de werkzaamheden doorgegaan. Zo heeft Henk Bulder per telefoon de Kerkuilen gecontroleerd. Nu ja, de mensen bij wie ze huizen, gebeld. Roelof Nijboer is in heel kleine groepjes (2 hooguit 3) op pad geweest om te luisteren waar Steenuilen roepen en om de kasten te controleren. De resultaten laten tot nu toe een iets beter resultaat zien dan vorig jaar. Het onderzoek naar passages over de ecoducten en inventarisatie van de planten en insecten daar is gewoon doorgegaan want dat doet de natuur ook. De Plantenwerkgroep gaat binnenkort wel weer op pad - in kleine groepjes dan natuurlijk- en ook in de Vlindertuin is met kleine groepen gewerkt en dankzij velen die ook alleen of samen wat hebben gedaan, ziet de Vlindertuin er bijzonder mooi uit. Ook de nachtvlinderwerkgroep is in groepjes van 2 of 3 mensen doorgegaan met nachtvlinderonderzoek voor de provinciale atlas. De afgelopen week had ik bij het nachtvlinderen bij Wolter Moorman de CORONA-mot op het laken. Die hoort natuurlijk echt bij deze tijd. (Ook een apart verhaal over kleuren van nachtvlinders staat bij nieuws op onze site: Groen voor ogen.......) Onder leiding van Jan Erik Plantinga wordt gewerkt aan het project begraafplaats. Allerlei inventarisaties vinden daar plaats en we proberen meer te weten te komen over de historie en de cultuur van de begraafplaats Zuidwolde.

Maar goed, langzamerhand kunnen we weer wat vooruitkijken en plannen maken. Waar we vooral naar kijken is naar het jubileumjaar. Door verschuiving in het IVN-programma voor de scholen (vanwege CORONA) kan het zijn dat het vlinderproject met de scholen een jaar wordt verschoven. Uiteindelijk maakt dat niet veel uit. Het is immers belangrijker dat we daarin een goede samenwerking hebben. Ook de voorbereiding van de uitbreiding van het Vlinderommetje met een extra lus aan de zuidkant gaat door. Binnenkort gaan we het tracé door het bos bij de Ekelenberg uitzetten.

De afgelopen maanden zijn we enorm veel op de hoogte gebracht van leuke, unieke en bijzondere waarnemingen, waarbij u de meeste op onze site kunt terugvinden. Het is fijn dat we zien dat in deze tijd meer en meer mensen naar de natuur om zich heen kijken en er meer waardering voor krijgen. Dat is hard nodig in een periode waarin we niet alleen met de gevolgen van CORONA geconfronteerd worden, maar ook met de gevolgen van veel te veel gebruik en verspreiding van allerlei gifstoffen (zie de krantenberichten van deze week) en de gevolgen van de stikstof/ammoniak-problematiek en de opwarming. We leven in een tijd waarin verandering op allerlei gebied hard nodig is. Het is nodig dat we ons daarvan bewust zijn en dat we allemaal bereid zijn om aan de oplossing zelf een bijdrage te willen geven.

Tenslotte mag ik u melden dat Anneke van Baal bereid is om toe te treden tot het bestuur. Daar zijn we bijzonder blij mee. Natuurlijk moet zij eerst op de volgende ledenvergadering officieel worden verkozen. Ik hoop dat we dat in maart 2021 met elkaar kunnen doen.

Ik wens u een mooie zomer met heerlijk weer en nu en dan een flinke natte periode zoals juist deze dagen.

Uw voorzitter Joop VerburgCoronamotAnneke van Baal