NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

          
Werkgroep Florakartering Drenthe

 


Drentse Floraprijs 2020 voor Edwin de Weerd,

Tijdens de drukbezochte medewerkersdag van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD), op 22 februari j.l. in Zuidlaren, kreeg Edwin de Weerd uit Hoogeveen en lid van onze plantenwerkgroep van Natuurvereniging Zuidwolde, tot zijn grote verrassing, de Drentse floraprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is door de WFD in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te zetten die een belangrijker bijdrage hebben geleverd aan de kennis over en de bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder.

De zesde Drentse floraprijs is aan Edwin toegekend voor zijn onvermoeibaar vastleggen van flora- en faunawaarnemingen, vooral in Drenthe, maar ook daarbuiten. Als autodidact heeft hij zich in nog maar enkele jaren een uitzonderlijke kennis van een groot aantal soortgroepen eigen gemaakt. Die grote kennis paart hij aan een scherpe en kritische blik in het veld, niet alleen in natuurgebieden, maar ook in de bebouwde omgeving. Voor Drenthe heeft hij hier als eerste diverse nieuwe soorten gevonden, zoals in september 2018 Stinkend liefdegras in Emmen, dat toen nog maar net voor het eerst in Nederland was vastgesteld. Inmiddels heeft hij ruim 270.000 waarnemingen toegevoegd aan het gegevensbestand van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna), waarvan 116.000 van 1210 plantensoorten. Net als voorgaande jaren verzamelde hij ook in 2019 in Drenthe van alle vrijwilligers weer de meeste plantengegevens.

Met de toekenning van de Drentse floraprijs aan Edwin de Weerd wil de WFD ook alle vrijwilligers eren die, sommigen dag in dag uit, goed om zich heen kijken en florawaarnemingen vastleggen. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de kennis over de actuele veranderingen in de verspreiding van de Drentse plantensoorten. Deze kennis is onder meer van belang voor het beheer van natuurgebieden, voor het bermbeheer van gemeenten, provincie en waterschappen en het signaleren van vestiging van nieuwe soorten, waaronder ongewenste exoten.

De Drentse floraprijs bestaat uit een eikenhouten beeld van de Zweedse kornoelje, het logo van de WFD, gemaakt door houtbeeldhouwster Johanna Nijlunsing (Glimmen).

Ook bij de excursies van onze eigen plantenwerkgroep levert Edwin de Weerd altijd een zeer belangrijke bijdrage en is hij een gezeliige reisgenoot op onze tochten.


 

Edwin de Weerd (links) krijgt de Drentse floraprijs 2020 uitgereikt door WFD-voorzitter Ben Hoentjen (Foto’s Karin Uilhoorn).



Joop Verburg (voorzitter van de WFD-dag) mocht de eretoespraak houden en Ben Hoentjen overhandigde de FLORA-prijs