NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Het leven van insecten in Zuidwolde


Op dinsdag 11 febr. werden de ongeveer 35 aanwezigen vanaf 20.00 uur in de Boerhoorn getrakteerd op een wel zeer boeiende presentatie gegeven door Joop Verburg. Onderwerp: Het leven van  insecten in Zuidwolde. We werden overladen met meer dan 200 prachtige dia’s van veel bekende en soms ook onbekende insecten.  Maar wat is eigenlijk het specifieke  kenmerk van al deze kleine en vaak nog kleinere beestjes? Het antwoord is kort en duidelijk: insecten hebben zes poten. Voor het zover is hebben ze , de een meer de ander minder, een  serie gedaantewisselingen ondergaan om het traject van ei, vaak via een cocon, naar volwassenheid af te leggen. In het volwassen stadium hebben insecten vaak de potentie om zich direct voort te planten. Met hun sprieten kunnen deze kleine beestjes  tot op kilometers afstand ruiken en elkaar vinden en zich oriënteren. Het legresultaat bij een Groot koolwitje kennen we als volkstuinders allemaal. Maar dat een Klein koolwitje maar 1 eitje per plant legt, was mij onbekend. Onbekend was ook dat er totaal 30 soorten vlinders in en rond onze vlindertuin zijn gesignaleerd. Het nationale stikstofprobleem laat ook hier haar sporen na en wel via brandnetels die teveel stikstof opgeslagen hebben. En sommige vlinders bezoeken graag brandnetels. Ze leggen er eitjes, maar de poppen ontwikkelen zich niet meer volledig. Zo raakt dus het veelbesproken stikstof probleem dus ook ons insectenbestand. Wanneer wij slakken bestrijden, bestrijden  we niet alleen de slakken maar daarmee verdwijnen ook slakkenhuisjes en dat levert voor koolmeesjes weer een probleem op want zij hebben voor het leggen van eieren kalk nodig die ze maar al te graag uit slakkenhuisjes halen. Zie hier weer een voorbeeld om voorzichtig te zijn met bestrijden, vaak via gif, omdat de gevolgen veel verder reiken dan we ons zelf op dat moment bewust zijn. Waarom steken Honingbijen wel en Wilde bijen niet of nauwelijks? Antwoord: Honingbijen verdedigen hun volk en de wintervoorraad honing. Een wilde bij daarentegen  leeft solitair en legt geen wintervoorraad aan en heeft daarom geen aanvals- of verdedigingsplan. Ieder vrouwelijk individu moet alleen maar zorgen voor eigen nageslacht. De oplopende temperatuur  van de laatste jaren brengt met zich mee dat voorheen onbekende insecten hier hun verblijf vinden. Zo treffen we nu de pseudo-schorpioen (zie foto onder) vanuit warmere landen ook hier regelmatig in onze huizen aan. En dan nog onze nachtvlinders waarvan we in Drenthe bijna 2000 soorten kennen. Een bron van voedsel en leven voor onze vleermuizen. Zo kwamen er heel veel soorten en wetenswaardigheden langs.

 

Tot slot: hoe verhogen we de broodnodige  aandacht voor onze natuur? Joop adviseert iedereen om met onze volgende generatie regelmatig zelf de natuur in te trekken. Verschillende ontdekkingstochten worden door onze vereniging georganiseerd. Ook scholen worden hierin  jaarlijks begeleid. Het was werkelijk een zeer geslaagde avond. Joop hartelijk dank!

 

Douwe Steringa