NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Verslag van de vlinderexcursie op 2 juli 2019

Vandaag hebben we met z’n dertienen de derde vlinderexcursie in het kader van de vlindercursus mee mogen maken. Een hele belevenis. Het was aangenaam weer, redelijk goed voor de vlinders, zo rond de 22 graden.

Onder de bezielende leiding van Joop Verburg zijn we om 13.00 uur gestart bij de Idylle, een onderdeel van het Vlinderommetje in Zuidwolde. Joop had Jaap Mekel van landgoed De Witte Raaf uit Ravenswoud uitgenodigd. Jaap verzorgt onder anderen het maaibeheer van de Ydille en kan hier boeiend over vertellen. Afhankelijk van de rijping van de kruidenzaden wordt op drie momenten in het groeiseizoen pleksgewijs gemaaid. Ieder jaar kan het maaien dus variëren in tijd en plaats. Jaap werkt heel kleinschalig met een 1-assige machine, voorzien van een vingerbalk.

De Idylle is in 2014 gerealiseerd. Er zijn veel verschillende biotopen gemaakt. De grasterreinen zijn ingezaaid met eigen gewonnen zaden, aangevuld met zaden van de  Cruydt-Hoeck. Het resultaat van de begroeiing mag er zijn. Veel verschillende soorten bloeiende planten. Om een paar te noemen: De Grote ratelaar (parasiteert op grassen en verzwakt deze, zodat ruimte ontstaat voor andere planten), St. Janskruid, Marjolein, Wilde Bertram, Duizendblad, Malva, Schurftkruid, Wilde Peen, Steenanjer, Ruige anjer, Kamille, Reukeloze kamille, Bolderik, Hazenpootje, Agrimonie, Akkerdistel, Knoopkruid, Geel walstro, Beemdooievaarsbek, Grote bevernel enz.; een bonte verzameling. Door het op de begroeiing afgestemde maaibeheer, wordt getracht de diversiteit te behouden.

We hebben een leuk aantal dagvlinders gezien: Bruin Zandoogje, Koevinkje, Gehakkelde Aurelia, Groot Dikkopje, Zwartspriet Dikkopje, Klein Koolwitje, Klein geaderd witje, Atalanta, en uiteraard Distelvlinders  en een paar dagactieve nachtvlinders, de Sint-jansvlinder (Bloeddropje) en de Gamma –uil. De rups van de Kleine Beer en de Sint –jakobsvlinder zaten op het Jakobskruiskruid. Na een lekkere versnapering, verzorgd door Joop, heeft Jaap Mekel afscheid van ons genomen. Jaap bedankt voor de boeiende uitleg over het maaibeheer!

Vervolgens zijn we al carpoolend naar het natuurgebied/natuurontwikkelingsgebied van HDL. Het Steenberger Oosterveld, aan de andere kant van de N48, gereden.
Joop heeft hier uitgelegd, dat sommige stukken zijn verschraald door het afvoeren van de toplaag. Andere delen juist niet, om zo meer spreiding in de bloei van verschillende kruiden te krijgen. Het beheer heeft onder andere plaats met behulp van grote grazers. Hier waren de te verwachten soorten dagvlinders, Eikenpage en het Heideblauwtje. De Eikenpage is niet gezien, sommigen van ons hebben een aantal heideblauwtjes gespot. Ook de distelvlinder was weer present evenals de Bruine zandoogjes. Na een mooie wandeling kwam een eind aan deze excursie. Joop bedankt voor de interessante verhalen.

Pieter Denijs

 

Dagvlinderexcursie 3 groep 1

 

 

Groot dikkopje

 

 

Koevinkje

 

 

Bloei van Steenanjer en Geel walstro bij Idylle

 

Klein geaderd witje en groot dikkopje

 

Groep in actie