NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Zomerwandeling NVZ in Drogteropslagen

Op zondag 16 juni 2019 organiseerde de Natuurvereniging Zuidwolde, o.l.v. Harald de Graaff beheerder van het gebied voor Stichting Het Drentse Landschap,  de jaarlijkse zomerwandeling. Het was een uitgelezen dag, zonnetje, wolken, beetje wind, om het prachtige gebied waar de Reest ontspringt, te bezoeken. De bron van de Reest heb ik niet gezien, als die al te zien is, maar het gebied bij Drogteropslagen was er in de buurt.

Met ongeveer 30 personen mochten we lopen door een gebied wat normaal niet toegankelijk is, met zuring, brandnetels, zeer vele soorten prachtige grassen, klavers, distels, boterbloemen, herderstasjes, valeriaan, vaak tot bijna heuphoogte. Dit gebied moet in de loop der jaren verschralen maar is nu al een broedgebied voor vele vogelsoorten, en rustgebied voor Reeën, Hazen, Konijnen en vele insecten. Een van die insectjes was de koddige Lissenboorder op de Gele lis. We zagen een Torenvalk, Buizerd, Blauwe reiger, Aalscholver en een Ooievaar hoog in de lucht, We hoorden Tureluur, Grasmus en Wulp, kikkers, zagen vele libellen, blauw, geel en groen, juffertjes waaronder een aantal blauwe lantaarntjes, kevers en een distelvlinder. Ook werd verteld over het zorgvuldige beheer door Het Drentse Landschap, dat de komst van de Zilveren maan (een zeldzame dagvlindersoort) tot gevolg had.

De Reest, met zijarmen, vormt, met hier en daar aangeplante elzenbosjes, een prachtig gebied. Het is heel leerzaam om zoveel informatie te krijgen over planten, dieren, hoe er wordt omgegaan met ( nieuwe) natuurgebieden, i.s.m. met boeren, gemeente, provincie en natuurorganisaties. We zijn nog even naar het nieuw aangelegde natuurterrein geweest naast de basisschol, waar veel akkerkruiden te bewonderen waren en ook een bijzondere bloem aan Vingerhoedskruid.  Ik vond het een fijne middag, o.l.v. deskundigen op natuurgebied,  en tot slot was er ook nog koffie, thee en frisdrank voor de liefhebbers. Hulde aan de excursieleiders en organisatoren! En vooral dank voor alle uitleg.

Tineke Plomp

 

 

Harald en Joop geven samen uitleg.

 

 

 

Bij de Braambergersloot loopt de Reest via een pijp onder deze sloot door.

 

 

Pelorische topbloem bij Vingerhoedskruid

 

 

Lissenboorders op de Gele lis.