NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Stiggeltie in het nieuws

Op 29 november is er een raadsvergadering geweest in De Wolden over een fietspad tussen Linde en de Ommerweg. De raad heeft breed ingestemd met het voorstel van het college van wethouders om het fietspad te leggen over ecoduct Stiggeltie. Dat gebeurde ondanks een hartstochtelijk pleidooi van Albert Haar (D66) om de kwetsbare natuur daar met rust te laten en ondank de duidelijke waarschuwing van CDA om er mee rekening te houden dat allerlei bezwaarprocedures en andere onzekerheden tot vele jaren vertraging zouden leiden, terwijl alle fracties er vóór zijn om snel tot een oplossing te komen.
Voor ons als natuurvereniging kwam dit onderwerp en dit besluit als een volkomen verrassing nadat 2 jaar geleden besloten is om een andere oplossing te zoeken, omdat gedeputeerde Jumelet hier een veto over had uitgesproken. Dit voorstel is nu na 2 jaar stilte gedaan zonder vooroverleg met allerlei partijen zoals Rijkswaterstaat, grondeigenaren, St. Het Drentse Landschap en ook Natuurvereniging Zuidwolde, al zijn wij niet direct een beleidsbepalende partij. Wij zijn wel nauw betrokken bij de ecoducten omdat we daar vanaf het begin monitoren hoe het ecoduct gebruikt wordt. Jaap Vliegenthart (Suthwalda) en Philip de Brabander (Stiggeltie) meten permanent met behulp van bewegingscamera's de passages en we zien ieder jaar een toename van het gebruik tot meer dan 800 passages van grotere en kleinere zoogdieren in 2018. Als natuurvereniging vinden wij dan ook dat het ecoduct met rust gelaten moet worden om de belangrijke functie die het vanaf de bouw heeft gekregen, te behouden. Dit vooral omdat er alternatieven zijn, die veel sneller kunnen worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft RTV-Drenthe op 1 dec. opnames gemaakt op Stiggeltie, waar Philip de Brabander heeft uitgelegd hoe het ecoduct gebruikt wordt. Joop Verburg heeft aangegeven waarom het ecoduct ontzien zou moeten worden en aangegeven welke alternatieven er in zijn ogen zijn. De uitzending is al op dezelfde dag (1 dec.) uitgezonden: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/141487/Keus-voor-fietspad-over-Ecoduct-N48-leidt-tot-lange-procedures .

Joop Verburg, voorzitter NVZ