NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Vroege vogelexcursie 12 mei 2018 naar Earnewoude

Om 7.10 treffen we elkaar op de Westersanning in Oudega, Friesland. Het belooft een stralend mooie dag te worden en we zijn maar met een klein clubje. Jammer voor de thuisblijvers, maar eigenlijk des te beter voor het vogelwerk….


De excursieleider, Metske van der Maar, heeft natuurlijk zijn mooie telescoop bij zich en Roy Strijker heeft een fantastische camera met telelens mee.


We lopen een stukje terug om te kijken op het water links. Daar zwemt een aantal paartjes brandganzen met pullen. Eigenlijk zouden ze al naar het noorden moeten zijn vertrokken om daar te gaan broeden, maar kennelijk is het hier veel te goed toeven.


Torpedojagers

We horen tureluurs , hoe langer hoe meer en we zien ze ook langs scheren als torpedojagers zo fel. Verder zwoegende kieviten, rietzangers, een enkele grutto, slobeenden, krakeenden, tafeleenden , twee zomertalingen en we horen de roerdomp.


Ineens aan de overkant een paar reeën, eerst staan ze wat achter het riet, later (we zijn een tijdje afgeleid) staan ze ineens in het water, wat een prachtig gezicht!


Lepelaars

Daarna naar de vogelhut om de lepelaars te bekijken waarvan daar meerdere paartjes broeden. Af en toe vliegen ze over met de hals gestrekt en die prachtige lepel aan de snavel fier vooruit. De bruingele broedvlek op de borst is prachtig te zien.


Dan zien we ook een bruine kiekendiefman, iets later het vrouwtje erbij. Manlief met prooi in de poten! Maar helaas, het al dan niet overgeven van de prooi voltrekt zich achter de boomkruinen. Wat zonde....


Toch de blauwborst

Gelukkig is er nog meer te beleven: we horen de roerdomp hoempen, ontdekken nog een enorme groep brandganzen (zeker 300 of meer!), we zien de koekoek overvliegen en voorbij de achterste vogelhut zien we uiteindelijk toch die blauwborst prachtig zitten in een klein boompje…

De baardmannetjes laten zich heel even horen maar niet zien, we horen nog meerdere kleine karekieten (maar we zien ze niet). Wel zien we veel rietzangers en rietgorzen die hun baltsvluchtjes maken en uiteindelijk komen we iets na elven weer terug bij de auto’s waar we een afsluitend bakje koffie drinken en voldaan afscheid nemen om naar huis toe te gaan.

Dank je wel, Metske!

PS. Dit is niet de complete lijst van waarnemingen, ik heb alle kleine “gewone” vogeltjes voor het gemak overgeslagen, de zwarte stern en de visdief en nog een heel stel andere vogels ook, maar aangezien wij, deelnemers ze al hebben gezien en jullie, lezers, er niet bij waren, laat ik het hierbij…..


Volgende keer gewoon meegaan, lieve mensen!


Anna de Graaff


 

2 Reëen

 

 

Brandganzen

 

 

Zomertaling

 

 

Tureluur

 

 

Koekoek

 

 

Rietgors

 

 

Rietzanger

 

 

Blauwborst

 

 

Lepelaar

 

 

Grutto