NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Voorjaarswerk in de vlindertuin

Zaterdag 10 maart 2018 was de jaarlijkse voorjaarswerkdag in de Vlindertuin. Tot een paar dagen geleden was nauwelijks denkbaar dat het door kon gaan, want de grond was stijf bevroren, maar zie daar: de natuur kan snel veranderen. Was het een week geleden nog -10° C, inmiddels liep de temperatuur overdag op tot +16° C. De snippers lagen klaar, dus aan de slag!

Het aantal deelnemers was nogal tegenvallend want door ziekte en drukte ontbrak een aantal vaste krachten. Maar degenen die er waren, hebben hun uiterste best gedaan. Albert Dragt heeft het huisje in het midden gerestaureerd. De februaristorm had het volledig van zijn voetstukken gescheurd. Maar nu staat het weer als een huis! Wolter, Leo, Trudy, Rob, Arie en Pien hebben hard gewerkt en dankzij hun inzet tot ver na de afgesproken tijd, waren de meeste perken weer ontdaan van winterkleed en waren alle paden bedekt met een nieuwe laag snippers.

Fijn dat samenwerken ook zo gezellig kan zijn. Ook het 20e jaar kan de Vlindertuin weer inspiratiebron voor velen zijn om tuinen voor insecten aan te leggen. Als kroon op het werk vloog om 13.30 uur toen juist het werk afgerond was, de allereerste Dagpauwoog van 2018 door de tuin en even later de eerste Citroenvlinder. Dat was een schitterende afsluiting!

Joop Verburg

Vlindertuin maart 2018NB Iedere eerste dinsdag van de maand komen we van 9.00 tot 12.00 uur bij elkaar om te werken in de Vlindertuin. Iedereen mag meehelpen!