NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Tijdens de Raadszitting op 25 januari 2018 hebben 6 personen ingesproken over het onderwerp kapbeleid. Het lijkt ons goed u op de hoogte te stellen van wat wij daar als Natuurvereniging naar voren hebben gebracht:

Joop Verburg sprak vanuit de positie van de boom als volgt:


IK BEN EEN BOOM

Ik ben een boom, een Eik. Ik sta hier langs een pad in De Wolden en ik sta hier al 80 jaar. Al 80 jaar bind ik CO2 en produceer ik zuurstof. Zo oud als ik ben is die zuurstof ieder jaar genoeg voor de ademhaling van 11 mensen. Ik herberg honderden soorten dieren, die van mijn bladeren eten of die bij mij schuilen. Een specht heeft een aantal jaren geleden een gat in mijn stam gehakt. Dat deed wel even pijn maar nu vind ik het alleen maar leuk dat er ieder jaar spechten onder mijn oksels groot worden. Ieder jaar broedt er ook een paartje Wielewalen tussen mijn bladeren. Rond mijn stam staan tientallen soorten paddenstoelen. Met de meeste zwammen heb ik een uitstekende samenwerking. Zij geven mij voedingsstoffen en ik geef ze suiker. Dat kan ik immers in overvloed maken met mijn bladeren van de CO2 uit de lucht. Met die suikers maakt de zwam mooie vruchten: fraaie paddenstoelen, rood met witte stippen en smakelijk Eekhoorntjesbrood en zo. Ik zorg voor een betere regulatie van water. Iedere zonnige dag buiten de winter, pomp ik wel een paar honderd liter water uit de ondergrond naar boven die ik verdamp met mijn bladeren. Zo houd ik mijn voeten en de grond in de omgeving op de juiste vochtigheid. Met mijn schaduw zorg ik voor koelte op hete dagen en allerlei dieren komen schuilen bij mij. Bij storm en regen zoeken ze ook luwte en droogte achter mijn sterke stam en onder de paraplu van mijn bladeren.

Maar ik hoor wel eens gefluister. Ik sta achter een huis en ze kunnen mij vanaf de openbare weg niet zien, waardoor ik niet op een speciale lijst schijn te staan. Ik belemmer het uitzicht van sommige mensen. Ik schijn te veel schaduw te geven. Er vallen ook soms teveel bladeren in een tuin, zeggen ze. Ik schijn ook voor sommige gebruikers van het pad in de weg te staan omdat er steeds grotere machines langs moeten. Het schijnt zo te zijn dat er zelfs door mijn aanwezigheid minder Europese subsidie naar de buurman gaat. Ik hoop zo dat ze regelen dat ik mag blijven! Veel vrienden en soortgenoten van mij zijn al weg. Ik voelde mij altijd zo vrij als een vogel, maar nu voel ik mij vogelvrij en ik ben bang, heel bang….. Wat hoor ik? Geronk? ……..Oh jee, te laat……!

Roelinda Alkema heeft vervolgens in duidelijk en scherpe bewoordingen laten weten hoe wij als Natuurvereniging en als werkgroep Landschapsbehoud er tegenaan kijken. Zij opende met de woorden dat het pijnlijk is om te zien dat het logo van gemeente De Wolden na de samenvoeging 4 bomen vertoonde en er nu inmiddels nog maar 1 boom op het logo staat: VEELZEGGEND!

Vervolgens heeft zij duidelijk gemaakt dat wij heel erg teleurgesteld zijn over het feit dat de evaluatie slechts heeft opgeleverd dat er ambtenarentijd bespaard is (wij twijfelen er overigens ernstig aan of de totale kosten niet toegenomen zijn en verder zullen toenemen!) èn dat de burgers met minder regels te maken zouden hebben. Hoeveel bomen dat gekost heeft (legaal en illegaal) zegt de gemeente niet te weten en daarbij gaat de gemeente volledig voorbij aan het rapport dat wij in 2016 hebben overhandigd aan de wethouder en aan alle Raadsleden, waarin duidelijk is gemaakt hoeveel bomen, houtwallen en bomenrijen er inmiddels verdwenen zijn. Wij zijn erg bezorgd over deze ontwikkeling en wij vrezen een verdere aantasting van het landschap in onze gemeente.


Hoe het verder afgelopen is leest u in het verslag.

Groet en hopend (en een klein beetje rekenend) op uw verdere steun,

Namens bestuur en werkgroep Landschapsbehoud van Natuurvereniging Zuidwolde,

Joop Verburg

 

 

Zuidwolde 28 januari 2018


Beste mensen, leden van de vereniging en sympathisanten,

Donderdagavond 25 januari j.l. is de Raadsvergadering geweest waarbij besluiten genomen zijn  over het kapbeleid (wij praten liever over het bomenbeleid) Helaas heeft onze actie niet het gehoopte resultaat gehad dat het vergunningstelsel voor bomenkap weer zou worden ingevoerd. De meerderheid van de raadsleden vond de vrijheid van de burgers en de veronderstelde besparing bij de gemeente belangrijker dan het verlies aan bomen. Er werd geen kaalslag tot nu toe geconstateerd. (alsof we het zo ver moeten laten komen!)

Aan de andere kant was er grote waardering voor onze actie. Bijna 100 reacties zijn  naar alle raadsleden gestuurd. Wat mij daarbij getroffen heeft en wat naast waardering voor de kaartenactie ook door diverse fracties expliciet werd genoemd , is hoeveel inzenders er persoonlijke opmerkingen en ervaringen hadden bijgeschreven. Dat maakte de actie veel indringender dan alleen een handtekening.

ALLE INZENDERS DANK DAARVOOR.

Ook alle mensen die naar de raadszaal gekomen zijn om ons standpunt te steunen, danken wij hartelijk.

Onze inspreekbeurten (bijdragen van Joop Verburg en Roelinda Alkema)  over dit onderwerp zijn helder en scherp geweest en er was veel waardering voor. Het heeft uiteindelijk meegeholpen een sfeer te creëren,  waarin  langdurig over het onderwerp is gediscussieerd (het onderwerp is besproken van even na 20.00 uur tot 23.00 uur!) en waarbij uiteindelijk 2 moties zijn aangenomen die uitzicht bieden op betere criteria en uitbreiding van de waardevolle bomenlijst en –niet minder belangrijk- ook uitzicht biedt op de bescherming van landschapselementen die nu niet onder de regels en de provinciale natuurwet vallen. In die zin is er dus toch wat positief resultaat.

  1. Het betekent dat ons zal worden gevraagd mee te werken aan de werkgroep die zich daarmee zal gaan bezighouden. Ik reken erop dat er mensen zijn die zich daarvoor willen inzetten. Laat het graag weten!

  2. Ook denk ik dat het goed is dat we nog meer dan voorheen de vinger aan de pols zullen houden en ik wil dan ook aan iedereen vragen om in de eigen omgeving en daarbuiten te kijken naar de gevolgen  van dit beleid en probleemsituaties door te geven aan info@natuurvereniging.nl of aan de werkgroep landschapbehoud (zie de website).


Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van de Natuurvereniging en de werkgroep landschapsbehoud,

Joop verburg