NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Krachtig geluid naar de Gemeenteraad i.v.m. afschaffen kapvergunning

In 2012 heeft de gemeente De Wolden ondanks felle protesten de kapvergunning afgeschaft. De enige reden daarvoor was dat het voor de burgers lastig zou zijn en de ambtenaren te veel tijd zou kosten.

Er kwam een bomenlijst voor in de plaats met daarop vrij willekeurig vermeld bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Alle andere particuliere bomen, bomenrijen en houtwallen waren daarmee vogelvrij verklaard tenzij ze onder de Boswet vielen.

In 2015 heeft de Natuurvereniging Zuidwolde een veldonderzoek gedaan om te zien wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de kapvergunning en hoe dat geregeld is in andere Drentse gemeenten.

Er bleek op grote schaal gekapt te worden, zonder dat dat gecontroleerd werd. De gemeenten De Wolden en Hoogeveen waren hiermee provinciaal gezien het slechtste jongetje van de klas. Dit rapport is aangeboden aan de gemeente De Wolden op een speciaal daarvoor georganiseerde studiedag . Niet alleen de Natuurvereniging maakte zich zorgen over de gevolgen van het verwijderen van de kapvergunning, ook de Provincie, de Natuurenmilieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drente, Het Drents landschap en de Bond Heemschut stelden zich achter de conclusies van het rapport op.

De kapvergunning is nu in opdracht van de gemeente officieel door een bureau geëvalueerd en wordt donderdag 25 januari officieel besproken in de gemeenteraad van De Wolden. De conclusie is duidelijk, de burger en de gemeente kunnen volgens het rapport tevreden zijn, want minder regels betekent minder vergunningaanvragen en daarmee minder kosten (het blijkt nu te gaan om 3 uur minder werk per week voor een ambtenaar!). e bomen en andere landschapselementen komen in het rapport alleen als vage aanbevelingen aan bod. Kortom de kapvergunning blijft in het voorstel aan de Raad afgeschaft.

De Natuurvereniging maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit beleid en wil daarom nog een keer een krachtig geluid naar de Raad laten horen.

We hebben alle Raadsleden via de post een vakantiekaart gestuurd vanuit de toekomst, met beeld en tekst die voor zich spreken.

We willen jullie vragen datzelfde te doen, online.

Daarom dit verzoek: willen jullie deze kaart sturen naar alle Raadsleden van De Wolden DE PROCEDURE STAAT HIERONDER

Willen jullie deze mail als complete mail ook A.U.B. doorsturen naar vrienden en bekenden?

Het is wel kort dag, maar het is fijn wanneer de kaarten vóór donderdag binnen zijn.

Met bezorgde groet,

Bestuur en werkgroep Landschapsbehoud van Natuurvereniging Zuidwolde

PROCEDURE

U kunt onderstaande bijlagen op de volgende manier verwerken:

1.-open het Word-bestand met mailadressen

-selecteer alle emailadressen

-kopieer die

2. -open een nieuwe mail

-plak de emailadressen van de gemeenteraadsleden uit het Wordbestand van de bijlage in het vak "aan". Dit zijn de adressen:

p.groot@dewolden.nl; G.Hempen-Prent@dewolden.nl; g.gol@dewolden.nl; g.leffers-heeling@dewolden.nl; r.brouwer@dewolden.nl; b.vrielink-linthorst@dewolden.nl; h.benning@dewolden.nl; h.buld-kist@dewolden.nl; m.hulst@dewolden.nl; h.mulder@dewolden.nl; h.scheper-beijering@dewolden.nl; k.brouwer@dewolden.nl; t.dewit@dewolden.nl; j.keizer@dewolden.nl; h.langen@dewolden.nl; m.turksma@dewolden.nl; a.haar@dewolden.nl; j.wiechers@dewolden.nl; e.verheijen@dewolden.nl; info@natuurverenigingzuidwolde.nl

3. open het PDF bestand van de kaart in deze mail

- kopieer de afbeelding

- plak de afbeelding in de nieuwe mail OF (wanneer dat niet werkt)

3a. Sla het document op(bv bij documenten met de naam "kaart PDF")

-ga terug naar de nieuwe mail en voeg als bijlage toe uit "documenten" de "kaart PDF"

4.- zet je naam in de mail en verstuur

Alvast hartelijk dank en groet,

Samen doen we ons best om een groene gemeente De Wolden te behouden.

Bestuur en werkgroep landschapsbehoud van Natuurvereniging Zuidwolde