NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Excursie wespenorchissen,

Het lijkt wel erg specialistisch om een excursie te organiseren rond 1 orchideeënsoort, maar wanneer je Hans Dekker als excursieleider hebt, is dat toch heel speciaal. Weinig mensen in Nederland weten meer van orchideeën dan Hans en het is geen wonder dat we 20 deelnemers aan deze excursie meededen.
Hans vertelde over de geschiedenis en de verspreiding en de soortontwikkeling van de wespenorchis in Europa, maar ook over de lokale ondersoorten die ontstaan door de specifieke groeiplaats en de aanwezige insecten. Wespenorchissen hebben een speciale bouw waarbij insecten die uit het “honingbakje” komen drinken stuifmeelklompjes (polliniën) op hun kop krijgen en bij een volgend bloembezoek zo de bestuiving voor hun rekening nemen. Het zijn vooral wespensoorten die op de Wespenorchis afkomen en het was dan ook een bijzonder moment toen we zagen dat een wesp een bloem kwam bezoeken, terwijl hij al twee grote stuifmeelklompen op zijn kop had. Langs het noordelijk pad van Dwingelderveld bij de telescoop keken we vooral naar een bijzondere vorm van de wespenorchis: Epipactis helleborine orbicularis. Onderweg zagen we natuurlijk nog veel andere dingen zoals talloze Paardenbijters (een grote libellensoort), een Puntmutswasplaat en heel in de verte de Slangenarend. De Adders lieten het deze keer afweten. Na een pauze waarbij zoals gebruikelijk bij Natuurvereniging Zuidwolde voor koffie met koek was gezorgd, zijn we naar Martensplak in Tiendeveen gegaan waar een prachtige serie grote Wespenorchissen te bewonderen was van het “gewone type”, maar wel in alle veelkleurige verschijningsvormen. Ook daar vonden we weer andere bijzonderheden, zoals de rups van de Gloriemot. Dat is een heel klein nachtvlindertje dat eitjes legt op de bladeren van de Melde. De rups die er uitkomt vreet een spoor in het binnenste van het blad en al vretend groeit de rups zo plat als wat en laat een steeds breder wordend spoor in het blad achter. Ieder die het zag was verbaasd over het zien van dat superkleine rupsje dat zich een weg door het blad vrat. Tenslotte een kers op de taart in Hoogeveen aan de Griendveenseweg, waar volgens Hans ultieme exemplaren van de orbicularis-vorm te bewonderen waren. Hans kreeg terechte dank en een groot applaus van alle deelnemers voor deze unieke excursie.

JV


 

Hans Dekker geeft uitleg over de verschillende verschijningsvormen van de Wespenorchis

 

 

Typisch exemplaar van de orbicularisvorm met geleige bladeren die schuin omhoog staan

 

 

Bloemen van de wespenorchis

 

 

Paardenbijter

 

 

Marinus Jonkman (van het palletbedrijf naast Idylle) neemt even afstand van zoveel informatie

 

 

Bloem van ander exemplaar wespenorchis

 

 

Penseelkever op de Speerdistelbloem

 

 

Pauze met koffie en koek

 

 

Rups van Gloriemot vreet zich een weg in het binnenste van het blad van Melde

 

 

Superklein rupsje dat al vretend zijn weg zoekt

 

 

Martensplak bij Tiendeveen met een prachtige serie grote exemplaren van de gewone Wespenorchis

 

 

Edwin Dijkhuis fotografeert een van de mooiste groepen

 

 

Bloemen van de Gewone wespenorchis

 

 

Bijzondere lichte kleurvorm van de gewone wespenorchis….

 

 

…..met bloemen van deze plant

 

 

Griendveensweg Hoogeveen: de ultieme vorm van het orbicularistype

 

 

met bloemen van deze bijzondere plant