NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Vogelexcursie van Natuurvereniging Zuidwolde op 26 maart 2016 naar het Holtveen


Door een misverstand was de excursie niet in de krant gekomen en een dag tevoren nog via een nieuwsbrief naar de leden van de Natuurvereniging gestuurd. Er kwamen 12 personen op de excursie af.

Aangekomen in het Dwingelderveld bleek het nog heel bibberkoud: hooguit 2 graden. Toch zagen we al een aantal vogelsoorten, zoals verschillende eenden- en ganzensoorten en een Veldleeuwerik vloog luid zingen vlak voor ons omhoog. Edwin de Weerd, de gids, vond tot zijn eigen verrassing een aantal Landkokerjuffers, die in Drenthe niet vaak gevonden worden en nog nooit in dit gebied. We vonden ook sterrenschot; uitgebraakte resten van een kikker waarvan het dril opgezet was in de maag van de vogel die de kikker had opgevreten. Ronja en ik vonden een heel stel leeg gevreten ganzeneieren, waarschijnlijk het werk van een Kraai.

Ineens brak de zon door en daarna werd het snel warmer en tegelijk begonnen overal de vogels te zingen. We konden het haast niet bijhouden. Aan het eind bleek dat we wel 54 verschillende soorten hadden gezien of gehoord. Twee soorten hebben we alleen gehoord: de Blauwborst en de Waterral. Heel mooi was de Blauwe kiekendief te zien. Het vrouwtje vloog een hele tijd voor ons langs, laag over het veld op zoek naar prooi. Bijzondere soorten die we zagen (vooral dankzij de telescoop die Harmen van de Wal had meegenomen) waren een paartje Nonnetjes en een Roodhalsfuut. Later ook een Slechtvalk en allerlei specifieke soorten van deze omgeving zoals Rietgorzen en Roodborsttapuiten en verschillende eendensoorten, zoals Slobeenden, Krakeenden, Tafeleenden en Wintertalingen.

Op het pad zagen we een Bruine kikker; wat zeg ik: 2 Bruine kikkers die aan het paren waren. Mijn zusje Ronja wou het wel van dichtbij bekijken maar ineens kropen de kikkers samen in haar laars. Gelukkig was ze er niet bang voor. Aan het eind van de wandeling zagen we nog verschillende planten in bloei staan zoals Sneeuwklokjes en Klein hoefblad.

Het was een heel mooie morgen!!


Florian Verburg


De 54 soorten vogels die we zagen in Holtveen, Dwingelderveld

 

Tjiftjaf

Slobeend

Kuifeend

Kiviet

Graspieper

Vink

Roodborst

Wulp

Grote bonte specht

Groene specht

Winterkoning

Waterral

Blauwe kiekendief

Wilde eend

Boomklever

Meerkoet

Nonnetje

Grauwe gans

Boomkruiper

Waterhoen

Slechtvalk

Witte kwikstaart

Rietgors

Kleine mantelmeeuw

Tafeleend

Wintertaling

Gaai

Kokmeeuw

Roodborsttapuit

Canadese gans

Koperwiek

Merel

Fuut

Blauwe reiger

Pimpelmees

Buizerd

Roodhalsfuut

Grote zilverreiger

Zwarte mees

Kraai

Dodaars

Nijlgans

Matkopmees

Raaf

Krakeend

Koolmees

Scholekster

Boerenzwaluw

Veldleeuwerik

Houtduif

Zanglijster

Grote lijster

Bergeend

Blauwborst 

Foto’s Joop Verburg

 

 

Op weg naar het Holtveen toen het nog heel koud was

 

 

Canadese ganzen

 

 

Een broedende Grauwe gans

 

 

Edwin (links) vindt een Landkokerjuffer

 

 

Landkokerjuffer, een soort die een huisje van zandkorrels maakt

 

 

Sterrenschot

 

 

Florian en Ronja bij een aantal stuk gevreten ganzeneieren

 

 

Even pauze om koffie en thee te drinken en wat op te warmen

 

 

Spectaculair was de vlucht van de Blauwe kiekendief

 

 

Kijken door de kijkers en de telescoop

 

 

2 parende Bruine kikkers

 

 

Ronja wilde het van dichtbij bekijken

 

 

Slobeenden in het Holtveen

 

 

Sneeuwklokjes worden in Drenthe steeds meer een gewone bosplant

 

 

Stralende bloei van het Klein hoefblad

 

 

Gele bloempjes tegen de inmiddels strakblauwe lucht