NVZ 2011

 

logo

Natuurvereniging Zuidwolde

 

 

 

 

wielewalen

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

Vroege vogeltocht naar de Takkenhoogte op zaterdag 12 mei 2012


Zaterdagochtend 12 mei om 6.00 uur. Het is 5 graden boven nul en de lucht is stralend blauw. Het belooft een mooie dag te worden.  Op de parkeerplaats bij het Tonckenshuis verzamelt zich een groepje van zes mensen. Met twee auto’s rijden we naar de parkeerplaats aan de Nieuwedijk, waar nog zeven mensen staan te wachten. De groep van 13 mensen begeeft zich onder leiding van de gidsen Edwin de Weerd, Joop en Metske naar de Takkenhoogte. Dit is de tweede vroege vogeltocht in drie weken tijd.
We nemen een kijkje bij de oeverzwaluwenwand. De oeverzwaluwen zijn net terug en cirkelen druk rond op zoek naar insecten. We lopen verder naar de uitkijkheuvel op de Takkenhoogte. De lucht is zwaar van de bloeiende meidoorn. Ook de brem en lijsterbes staan prachtig in bloei. Hazen rennen over de akkers aan de linkerkant van het pad. Vanaf de uitkijkheuvel zien we een ree wegrennen. Waarschijnlijk ligt er een jong ergens in het gras. Bij het ven zien we Nijlganzen en grauwe ganzen met jongen. We horen kwakende kikkers en zien wilde eenden. We vervolgen onze tocht en zien verderop een broedende knobbelzwaan. Verderop nog zes zwanen en een blauwe reiger.
De lucht is vol met geluiden van onder andere boomkruiper, vinken, rietgors, spreeuwen, ekster, gekraagde roodstaart, appelvink, tuinfluiter, zwartkop, Canadese gans, grasmus, kneu, bonte vliegenvanger, boomleeuwerik, boeren zwaluw. De meeste vogels hoor je alleen, maar zie je niet in de nu al aardig in het blad staande bomen en struiken. Ongelooflijk hoe Edwin de geluiden uit elkaar weet te houden en ons steeds weer attent maakt op het gezang van weer een andere vogelsoort.
Onderweg komen we veel Schotse hooglanders tegen. Het zijn indrukwekkende dieren. Sommige van die dieren staan gewoon op het pad. Joop verblikt of verbloost niet en loopt bijna door ze heen. De dieren gaan gewillig opzij.
Andere vogels die we zien of horen zijn de graspieper, boompieper, blauwborst (familie van de nachtegaal), wielewaal, roodborsttapuit, grote bonte specht. We horen veel koekoeken en zien er ook twee vliegen.
Op een bijna kale vlakte zien we paashaver. Verderop in een moerassig stuk staat het vol met slangenwortel. Het had zich aardig uitgebreid. Ook waren er hele stukken met veenpluis. Het dalkruid staat in bloei. Verderop aan de Nieuwedijk houden we een korte koffiepauze.


Na de koffie met koek steken we de Nieuwedijk over en gaan het bosgebied in. Midden op een open stuk zand staat een soort inktzwam. Maar welke? Joop zette er gelijk zijn tanden in om te proeven. We komen bij een groot ven, helemaal omsloten door bos. Het is een rustige, bijna spookachtige sfeer. We zien kuifeenden, dodaars, en horen de tjiftjaf en de roodborst. We verlaten het bos en komen op de heide. Een kudde schapen houdt ons van een afstand scherp in de gaten. We lopen langs een alleenstaande eik. Zo moet een eik eruit zien, zegt Edwin. De takken beginnen al vrij laag aan de stam en de kroon is breed en indrukwekkend. Op een groot stuk zand huizen de solitaire bijen. Ze maken gaatjes in het zand om eitjes in te leggen. Zo’n gang kan wel een halve meter diep zijn. Het seizoen van de grijze zandbij is al bijna voorbij. We zien de elzenvlieg, viervlek-libel, pilkever (rolt zich op als een pil als je hem aanraakt en houdt zich stil) (Zie waarnemingen op de website) , kleine vuurvlinder en een klein groen vlindertje, het Groentje. Onder een boom lag het helemaal vol met veren van een jonge ransuil. Gepakt door een vos? Boven de heide zien we een torenvalk bidden en dan naar beneden schieten. In een eikenboom zien we veel aardappelgallen. Dat zijn heel grote gallen waarin meerdere larfjes zitten.


Het laatste stuk van de wandeling gaat weer door een bosgebied. Edwin vertelt dat een gezond bos voor 50% uit dood hout bestaat. Dat is belangrijk voor insecten en vogels zoals spechten. Andere vogels gebruiken weer de holen die spechten hebben gemaakt. Vlak bij de parkeerplaats aan de Nieuwedijk zitten hoog in de bomen een aantal reigernesten. Op de grond ligt een eierschil met een blauwgroene kleur. Naast de auto vinden we een meikever. Hij blijft aan de hand plakken als hij opgetild wordt.
Het was een zeer interessante en geslaagde vogeltocht. We hebben veel gezien, gehoord en geleerd dankzij  onze enthousiaste gidsen Edwin, Joop en Metske.


Kees Piket.