NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

 

Vlinderommetje werkgroep

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Harry Bulthuis,

tel. 0528-373772

E-mail:harwil01@kpnmail.nl

Aandachtsgebied : sectie 5. Middelveen (Wemme tot rotonde Ommerweg)


Laatste nieuws


Ontwikkeling betreffende het Vlinderommetje 29 maart 2019.


Prachtig weer met temperatuur van een graad of 17. Ik ben op pad gegaan om te kijken naar de nieuwe natuurgebiedjes van de gebroeders Buning aan de Ekelenbergweg. Er is enorm veel gebeurd. De bouwvoor van het aardappel/maïsland is afgevoerd en er is goed gekeken naar het bodemprofiel door Ruurd van Donkelaar en Jaap Mekel. Aan beide kanten van de weg, maar vooral aan de oostkant is een spectaculaire vijverpartij aangelegd en paden lopen door het hele gebied. Toevallig was Jaap Mekel (die ook het ecologisch beheer van het Vlinderommetje doet) juist bezig met wat inplant en inzaai. De aanplant van heesters en bomen is al klaar en ook het sparrenbosje is naar de wens van Egbert en Rik Buning ingeplant. Bij de presentatie van de "Middelveense Kaamp" zoals het gebied heet (Bedrijf Buning bestond 50 jaar), hebben we toegezegd dat we zouden zoeken naar mogelijkheden en middelen om een lus aan de zuidkant van Zuidwolde aan te leggen. Een lus die langs en door de terreinen van de Middelveense Kaamp gaan en daarna oversteken over de Ommerweg en via 't Heuveltje om de nieuwe woonwijk Ekelenberg heen. Inmiddels heeft het bestuur subsidie aangevraagd voor de banken, tafels en borden langs dat nieuwe deel van het Vlinderommetje. Binnenkort horen we of dat gehonoreerd wordt.

Joop Verburg

 

 

Meer nieuws

 

Vlinderommetje in voorjaarskleed 29-03-2019

Ontwikkeling betreffende het Vlinderommetje 29-03-2019

Vlinderommetje opgeknapt 12-12-2018

Middelveen, een planten en insectenparadijs 21-08-2017

De Schoonheid van Idylle 12-06-2017

Eerste orchideeën in Idylle 06-06-2017
Voorjaarplanten bij Ydille 19-04-2017
Opening van de Idylle door burgemeester 10-06-2016
Vogels en planten langs het Vlinderommetje 12-05-2016

Bericht over ontwikkeling Idylle 17-04-2016
Nieuws over het Vlinderommetje 02-04-2016

Nieuwe banken bij Idylle 07-12-2015
Paddenstoelen langs het Vlinderommetje 20-10-2015
Idylle krijgt vorm 07-06-2014
Metselbijen en Goudwespen 14-05-2014

Aanplant nieuwe heesters langs Vlinderommetje 30-11-2013

Wat doen we?

Onderhoud

De werkgroep Vlinderommetje zet zich in om het Vlinderommetje mooi te houden en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

De leden van de groep nemen ieder een deel van de route of een bijzondere taak voor hun rekening nemen. Het werk bestaat vooral uit het vrijhouden en schoonhouden van de route en het verzorgen van de bewegwijzering.


Aanpassingen

Soms zijn aanpassingen aan de route nodig. Dit heeft nu vooral te maken met de komst van een nieuw bedrijventerrein achter de Industrieweg, parallel aan de N48. Samen met de gemeente en de Vlinderstichting gaan we een groene zone langs het bedrijventerrein inrichten. Goed voor vlinders, bijen en andere insecten!

Ook de carpoolplaats is onlangs aangeplant met struiken die aantrekkelijk zijn voor insecten.


Excursies

We organiseren op aanvraag excursies langs het Vlinderommetje. Interesse? Mail of bel met Harry Bulthuis:
harwil01@kpnmail.nl
en tel. 0528-373772.


Website

De website www.vlinderommetje.nl geeft gedetailleerde informatie over de route en de bezienswaardigheden onderweg.


Heb je ideeën om de route te verbeteren?

Zie je mogelijkheden om iets aan de wandeling toe te voegen, te veranderen en dus te verbeteren? Mail dat dan aan Harry Bulthuis.

 

Hoe kun je lid worden?

Wil je graag meehelpen het Vlinderommetje te onderhouden en te verbeteren? En weet je van aanpakken? Meld je dan aan door een mail te sturen aan Harry Bulthuis.

 

 

De andere werkgroepleden zijn:

-Jaap Vliegenthart: tel. 0528-372253

Aandachtsgebied: zorg voor sectie 1. klaphek Doldersum tot Steenbergerweg


-Harry Berendsen, tel. 0528-374210

Aandachtsgebied: Sectie 2. Steenbergerweg tot Falieberglaan


-Reyer Römer: tel. 0528-361935 of 06-010513227

Aandachtsgebied: sectie 3. Falieberglaan tot begraafplaats, binnentuin Thijinge


- Joop Verburg, tel. 0528-373131,

Aandachtsgebied: Sectie 4.begraafplaats tot Wemme


-Mart Krook, tel. 0528-372673,

Aandachtsgebied: sectie 6. Ab Benninkpad (rotonde Ommerweg tot ingang oude camping)


-Geert Wemmenhove, tel. 06- 21210443

Aandachtsgebied: sectie 7. Ingang oude camping tot klaphek Hoogezand en Binnentuin Thijinge


-Chris Otten, tel. 0528-371969,

Aandachtsgebied: sectie 8. Klaphek Hoogezand tot klaphek Doldersum


-Gerrit Dijkstra, tel. 0528-373850 of 06-54146444,

Aandachtsgebied: Zorg voor nestkasten, vleermuiskasten


-Metske van der Maar, tel 0528-373939,

Aandachtsgebied: Zwaluwtil


-Joop Verburg, tel. 0528-373131,

Aandachtsgebied: Contact gemeente en Gradient (eco-onderhoud) Binnentuin Thijinge, Website

Inventarisaties planten, vlinders, libellen, bijen, paddenstoelen etc.


-Jo Muller, tel. 0528-370638,

Aandachtsgebied: contact padenonderhoud, mountainbikegroep.