NVZ 2011

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

Werkgroep nachtvlinders

 

 

Laatste nieuws

 

Dagactieve nachtvlinders op de Takkenhoogte

De afgelopen week ben ik verschillende keren naar de Takkenhoogte gegaan. Het was mooi weer en het gebied trekt mij altijd. Dankzij een vergunning van Het Drentse landschap mag ik mij ook wel buiten de paden begeven. Al struinend over de heide zie je allerlei bijzonderheden, planten en dieren en onwillekeurig let ik ook altijd in het bijzonder op vlinders. Deze week heb ik niet alleen veel dagvlinders (Oranje zandoogjes, veel Hooibeestjes, Heideblauwtjes etc.) gezien maar ook een aantal nachtvlindersoorten. Je hoeft dus voor nachtvlinders niet altijd ;s nachts en met een lamp op onderzoek uit. Sommige nachtvlinders foerageren ook overdag. We noemen ze dagactief. Gamma-uiltjes zie je vaak, mar die vliegen zowel overdag als ’s nachts. Bruine daguilen zul je nooit ’s nachts op het doek krijgen. Die zijn alleen overdag actief. Deze week trof ik naast deze twee een aantal schoonheden aan, waarbij twee soorten voor mij geheel nieuw. Allereeerst maar de mooiste maar ook regelmatig te zien: De prachtige Zuringspanner met zijn oranje en purperrode banden een echte schoonheid. Nauwelijks minder mooi is het Roodbonte heide-uiltje. Daar had ik afgelopen herfst alleen de rups van gezien dus ik wist dat hij er was. Als laatste een nachtvlinder die mij veel zoekwerk verschafte, omdat de daguilen veelvormig zijn. Door de donkere band op de ondervleugel meende ik al dat het om een daguil ging. Uiteindelijk heb ik vastgesteld dat het de Katoendaguil moest zijn. Een nachtvlinder die ooit nog maar twee keer eerder in Drenthe is gemeld. Inmiddels is dat door deskundigen bevestigd. De Katoendaguil is van deze serie misschien niet de mooiste, maar zeker wel de bijzonderste soort.

Joop Verburg


 

Meer nieuws

 

Dagactieve nachtvlinders op de Takkenhoogte 2017-08-10

Nachtvlinderen in de vlindertuin zonder laken en lamp 2017-08-08

Veel vlinders in de vlindertuin 2017-06-10

Bremsteltmot 2017-05-31
Dennenbandspanner 2017-05-31

Nachtvlinderen Vlindertuin 2017-03-31

Rupsen diverse nachtvlinders 2016-09-24
Plakkers 2016-02-06
Nachtvlinders in Zuidwolde: overzicht over 2015

Spectaculaire Nachtvlinderavond op 14 augustus bij de Vlindertuin Verslag

Koud op 2e nachtvlinderavond 2015-04-17 Verslag

Veel Weegbreemotten 2015-04-17

Eerste nachtvlinderavond 2015-03-20 Verslag

 

Wie zijn we?
De Werkgroep Nachtvlinders houdt zich specifiek bezig met nachtvlinders. De groep is gestart in 2015 en bestaat uit een aantal enthousiaste liefhebbers. De werkgroep heeft het voornemen om een inventarisatie te doen van alle nachtvlinders (micro en macro) op speciale plaatsen in en rond Zuidwolde.

Het doel is om er met elkaar veel plezier aan te beleven en om meer bekendheid te geven aan het voorkomen en beschermen van nachtvlindersoorten in onze eigen omgeving.


Wat doen we?
We doen onderzoek naar de aanwezigheid van nachtvlinders. Zij hebben in tegenstelling tot dagvlinders geen eindknopjes aan de antennes. Nachtvlinders vliegen meestal ’s nachts, maar sommige soorten vliegen ook (of met name) overdag.


Vlinders inventariseren
Om nachtvlinders te inventariseren organiseren we avonden waarop we de speciale lamp met laken neerzetten en vaststellen welke soorten en in welke aantallen die soorten op die plek voorkomen.

De waarnemingen worden doorgegeven aan de Vlinderwerkgroep Drenthe die onze registraties toevoegt aan de provinciale en landelijke waarnemingen. Het grote aantal nachtvlinders van ca. 800 macro’s en 1500 soorten micro’s in Drenthe maakt het nachtvlinderwerk tot een grote uitdaging. We zullen dan ook nu en dan speciale determinatie-avonden organiseren.


Vlindertuin
In de Vlindertuin is de afgelopen jaren al veel onderzoek naar nachtvlinders gedaan, maar het gebeurde weinig systematisch. Wel weten we dat er veel nachtvlinders in dat gebied voorkomen. In 2015 willen we starten met een onderzoek naar nachtvlinders in de Vlindertuin.

De Vlindertuin is te bereiken via de ingang aan de Westerveldseweg, of vanaf het fiets- en wandelpad tussen begraafplaats en Museum De Wemme, of via het schelpenpaadje vanaf waardeel nummer 4 in Zuidwolde.

Nachtvlinderavonden
We hebben voor het nachtvlinderonderzoek een aantal avonden gereserveerd die in de agenda van de Natuurvereniging zijn te vinden. Op de website wordt zo tijdig mogelijk aangegeven of de avond (in verband met het weer of anderszins) doorgaat of niet ofwel verschoven wordt naar een andere datum.


Hoe kun je waarnemingen melden?

Waarnemingen van nachtvlinders kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug. Wanneer het bijzondere waarnemingen betreft plaatsen we dat op onze website onder pagina waarnemingen.


Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in nachtvlinders, wil je er meer van weten en helpen met inventariseren of iets organiseren, dan ben je van harte welkom. Geef je op via een mail naar Theo Bakker, tjmbakker@ziggo.nl.


Ben je specifiek geïnteresseerd in nachtvlinders, dan zou het leuk zijn als je de werkgroep helpt om daar meer kennis over op te bouwen. Laat het ons weten.

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Theo Bakker

tel. 06-54922444

E-mailadres: tjmbakker@ziggo.nl