NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Vogelwerkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?


Harmen van der Wal,
Tel. 06-28625420,
E-mail:vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl


Laatste nieuws


Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte 2018


Samen met Reijer Römer is op 14 juni 2018 jl. een telling gedaan van het aantal in gebruik zijnde nestgangen. Resultaat: 16 nestgangen in gebruik, waarvan één die gemaakt is in het rechter montagegat van element K. Ook in 2016 was er een gang in een (ook rechter) montagegat (van element M).
Het aantal beschikbare nestgaten is 118. Dit betekent een bezettingspercentage van 13% (exclusief de gang in het montagegat).

In de bovenste rij van beschikbare nestgaten waren er 13 in gebruik, tegen 3 in de middelste rij (incl. gang in montagegat). In de onderste rij was geen enkel nestgat in gebruik. Als de wand in een linker en rechterdeel wordt gesplitst, dan waren er in de linkerhelft 5 nestgaten in gebruik en in de rechterhelft 11.

In ieder geval is dit een beter resultaat dan in 2017, toen er geen enkel nestgat in gebruik was (door Harald is in het voorjaar een schrikdraad boven de wand gespannen, zodat predatiepogingen worden bemoeilijkt). In 2016 was het aantal in gebruik zijnde nestgaten 49 (41%, excl. gang in montagegat).

Aansluitend aan deze telling zijn we naar de Oeverzwaluwwand van de Veeningerplas gegaan.

Veeningerplas


De wand bestaat hier uit een steilwand van zand, dat dit jaar door HDL is aangelegd nabij de Ossesluis en naast het fietspad langs de Hoogeveense Vaart. De wand is ca. 25 m breed en ruim 3 m hoog en is gericht op het ZO.

In de wand was een groot aantal nestgaten gegraven, uiteraard in een onregelmatig patroon, waardoor het vanaf enige afstand tellen van de in gebruik zijnde gaten bijzonder lastig was. Om die reden is gekozen voor een andere telmethode, nl. vanaf video-opnamen. Eerst is een foto gemaakt van de gehele wand en vervolgens zijn alle zichtbare nestgaten op een fotoafdruk van een nummer voorzien. Het totaal aantal zichtbare gaten was 56.

Vervolgens is op 15 juni gedurende een half uur een video-opname gemaakt. Voor het tellen van de in gebruik zijnde nestgangen via de video-opname (en gerelateerd aan het nummer op de fotoafdruk) kon op het beeldscherm sterk worden ingezoomd, zodat eerst het daadwerkelijke gebruik van nestgangen in de linkerhelft van de wand kon worden geteld en daarna die in de rechterhelft.

Van de 56 zichtbare nestgaten waren er tenminste 46 in gebruik. De meeste nestgaten zijn in de bovenste meter van de wand gegraven. De linkerhelft van de wand bevat 22 nestgaten, de rechterhelft 24.

 Met de Vogelwerkgroep IJhorst-Staphorst en de Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel zal nog contact worden gezocht over de telresultaten van ‘hun’ Oeverzwaluwwanden.

Philip de BrabanderMeer nieuws

20-08-2018: Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

14-08-2018: Merelsterfte

06-09-2017: 2017: minder Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

06-09-2017: IJsvogel broedt bij Takkenhoogte

13-04-2017: Oeverzwaluwwand resultaat 2016

20-12-2016: Aanleg ijsvogelwand

08-06-2016: Drukte van Oeverzwaluwen op de Takkenhoogte

08-12-2015: Oeverzwaluwwand minder in trek in 2015
14-11-2015: Spreeuwenwolken boven Zuidwolde

27-04-2015: Schoolkinderen in Zuidwolde leren vogelgeluiden

27-04-2015: Hop

18-04-2015: Merelnest met camouflage

08-12-2014: Kraanvogels op de Takkenhoogte

22-11-2014: Zwaluwwand Takkenhoogte

25-10-2014: Vogelexcusie Mepperhooilanden
2014: Vogelexcusie najaar

19-05-2014: Luguber Vogelhotel

15-05-2014: Lepelaar

12-05-2014: Vogelgeluiden cursus 2014

26-04-2014: Vogelgeluiden deel 1

30-03-2014: Kraanvogels

19-03-2014: Spreeuwen

16-03-2014: Welke vogels op de Takkenhoogte en omgeving?

06-03-2014: Goudvink

24-02-2014: Steenuil

12-02-2014: Cursus vogels herkennen

14-01-2014: Vogels in de tuin

10-11-2013: Zwaluwenwand Takkenhoogte


Wat doen we?

 

We organiseren excursies naar speciale vogelgebieden, zoals Lauwersmeer, Diependal en Börkener Paradies. En elk jaar is er een vroege vogeltocht in de omgeving van Zuidwolde. Kijk voor de actuele activiteiten in de agenda.We zorgen ook voor het onderhoud van de oeverzwaluwwand aan de Takkenhoogte.In samenwerking met het Drentse Landschap organiseerden we al een aantal keer een vogelgeluidencursus, met 2 theorieavonden en 2 vroege ochtendexcursies


Naast organisatie en onderhoud, inventariseren we welke vogels we zien langs het Vlinderommetje. Langs de route zijn speciale nestkasten opgehangen voor verschillende soorten vogels.Alle bijzondere waarnemingen van volgens in Zuidwolde en omgeving worden vermeld op deze site onder waarnemingen-vogels.
En we doen onderzoek naar de roofvogels en uilen, om deze verder te kunnen beschermen. Dat doet de Uilen- en Roofvogelwerkgroep.

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Heb je een waarneming die je de moeite waard vind? Meld deze dan door een e-mail te sturen met naar vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl of te bellen naar Harmen van der Wal, Tel. 06-28625420. Geef dan aan:
  • wat je hebt gezien? Zo mogelijk een foto toevoegen.
  • op welke dag?
  • op welke plaats?

 

Ook wordt er een lijst bijgehouden van vogels die gezien zijn op de Takkenhoogte.


Hoe kun je lid worden?
Eigenlijk is er nog geen werkgroep vogels. We zouden wel graag een werkgroep oprichten.Wil je hier lid van worden? Geef je dan op bij Harmen van der Wal, Tel. 06-28625420 of stuur een e-mail aan vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl.