NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Werkgroep Dagvlinders en libellen

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?

Joop Verburg,
tel. 0528-373131
E-mail: joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nlLaatste nieuws:

Laatste excursie van cursisten van de cursus dagvlinders groep B op 14-09-2019

Op de laatste excursiemiddag van de vlindercursus op zaterdag 14 september 2019 werden we door de weergoden getrakteerd op een schitterende zonnige en warme middag. Ideaal voor vlinders. Alleen is het aanbod van vlinders dit jaar wat matig. Dat neemt niet weg dat er veel andere dingen te zien zijn en dat er veel te leren is.

We beginnen bij de vlindertuin. Meteen al enkele Atalanta’s en een enkele Distelvlinder. Ook de witjes vliegen er regelmatig rond. Maar bij de vraag over de resedabloem wordt de koers snel verlegd naar een perceel elders in de volkstuin waar zo’n plantje groeit. Daar werd vervolgens spontaan en uitgebreid een boeiend verhaal verteld over de bloem en het resedamaskerbijtje en over bijtjes in het algemeen. Het begon echter “onsmakelijk” te worden bij de uitleg dat bijtjes de nectar opslurpen, weer uitspuien, weer opslurpen etc. om zo dit  “product” in te dikken. Deze “kots” noemen we HONING! Velen van ons kenden dit “proces” niet. Tja…. maakt alles te weten nu echt gelukkig? In ieder geval smaakt dit naar meer dus.…..  Joop: Zie je kans een cursus over bijen te geven? Wat ons betreft graag!

Daarna weer terug op het pad in de vlindertuin. Behalve vele Kleine en Geaderde koolwitjes zien we ook nog een Boomblauwtje. De vlindertuin zelf is weer een prachtige zee aan planten en  (merendeels uitgebloeide) bloemen waar hier en daar speciale aandacht aan wordt gegeven. We vervolgen onze weg langs het Vlinderommetje waar de Bonte zandoogjes natuurlijk niet ontbreken. Even aandacht voor de zandbijtjes die overigens al grotendeels hun seizoen hebben afgesloten. Opnieuw wetenswaardigheden over bijen. Cursus, cursus….

Het pad vervolgend richting Middelveen worden natuurlijk links en rechts plantjes besproken. Ook een tijgerspin krijgt ruime aandacht. Het geheel aan de biotoop en de interacties blijft een genot om te ontdekken. Even stoppen bij een prachtig aangelegde bloemenweide in de berm aangelegd door een bewoner. Voor het oog een genot, maar behalve nectar bloemen weinig te beleven voor vlinders. Ook weer een eye-opener. Wat voor ons oog mooi is, is voor insecten niet altijd interessant. Neemt niet weg dat de intentie goed is en de berm prachtig.

Langs de, deels droog gevallen, vijver komen twee jongetjes langs met een kikkertje in een plastic zakje. Joop, Joop wat is dit voor een kikkertje? Aandacht en uitleg en natuurlijk het loepje erbij om naar de goudgele ogen te kijken. Graag weer terugbrengen naar de vijver jongens.

Iets verderop zien we nog meerdere vlinders: Schitterende vegetatie met Knoopkruid, Ogentroost, Zandblauwtje en Blauwe knoop en daarop een aantal  Kleine vuurvlinders, een Dagpauwoog, Landkaartje, en meerdere witjes. Een prachtig hoekje met een grote variëteit aan bloemen en insecten. Helemaal aan het eind maakt Albert Heere nog een foto van een Icarusbauwtje. Zo komt het aantal dagvlinders van deze dag toch op 10 soorten.

Terug in de tuin bij Joop wordt nog uitvoerig nagepraat onder het genot van koffie, thee, appeltaart gebakken door Joop en een pruimentaart meegenomen door één van de deelnemers. Terugkijkend: een cursus begonnen in maart met boeiende, serieuze theorie en in de zomermaanden geslaagde excursies. Iedereen is een buitengewone ervaring rijker. Wat ons betreft zeer geslaagd! Bedank Joop!!


Emmo de Groot 

Meer nieuws:

4e excursie vlindercursus B-groep op 14 september 2019

4e excursie vlindercursus op donderdag 12 september 2019-09-12

Dagvlinderexcursie 3 groep 2 2019-07-06

Dagvlinderexcursie 3 groep 1 2019-07-02

Dagvlinderexcursie 2019-06-02

Een winderige dagvlinderexcursiedag 2019-05-27

Verslag werkmorgen Vlindertuin 2019-05-07

Op zaterdag 27 april 2019 zijn er opnames gemaakt over insecten in Drenthe op onder meer de Vlindertuin te Zuidwolde.

Verslag excursie 1 groep 2 cursisten dagvlinders 2019-05-01

Verslag eerste excursie dagvlindercursus 2019-04-27

Dagvlindercursus, 2019-04-03

Groot koolwitje erg vroeg, 2019-03-11

Cursus dagvlinders, 2019-01-25

Sleedoornpage, 2018-10-13

Eerste Scheefbloemwitje in Drenthe 2018-08-17

Witjes doen het goed 2018-08-17

Landkaartje tussen de Brandnetels 2018-07-05

2018 tot nu toe een goed jaar voor de dagvlindersoorten 2018-06-30

Meer dan 50 Zilveren manen in het Reestdal 2018-06-04

Vlindertuin bestaat 20 jaar 2018-05-12

Citroenvlinder legt eitjes 2018-04-30

Eitjes zoeken van de Sleedoornpage 2018-01-06

Veel dagvlinders in de vlindertuin 2017-10-23

Laatste werkmorgen van 2017 in de Vlindertuin 2017-10-03

Sleedoornpage 2017-08-01

Nieuwe dagvlindersoort in de Vlindertuin: de Keizersmantel. 2017-08-02

Pages in Zuidwolde 2017-08-02

Vierde werkochtend in de Vlindertuin 2017-08-01

Derde werkochtend in de Vlindertuin 2017-07-04
Tweede werkochtend in de Vlindertuin 2017-05-02
Eerste werkochtend in de Vlindertuin 2017-04-04

Voorjaarsschoonmaak Vlindertuin 2017-03-11

Dagvlinders lijkt wel "dag vlinders" 2016-07-08

Zilveren maan 2016-05-30

Vlindertuin schonen 2016-03-12
Sleedoornpage-eitjes zoeken 2016-01-19
Sleedoornpage-eitjes zoeken eerste ronde 2015-12-19

Sleedoornpage 2015-08-24

Zilveren maan 2015-06-12

Landkaartje 2015-04-21
Voorjaarsbeurt Vlindertuin 2015-03-14
Noordse winterjuffer 2015-02-07
Idylle Zuidwolde: voor vlinders, bijen èn mensen 2015-02-24

Toch nog Sleedoorn-eitjes gevonden 2015-01-15

Sleedoorn-eitjes zoeken 2014-12-20

Ontdekkingen tijdens Vlinderproject basisscholen 2014

Zilveren maan in Reestdal 20-8-2014

Rood weeskind op camping Klein Zwitserland 1-8-2014

Helmkruidvlinderrups 29-6-2014

Vlindertuin in beeld 4-7-2014

Grote Beer 11-06-2014

Dupontcheliamot 27-05-2014

Hyena 02-05-2014

Wapendrager 07-05-2014

Citroenvlinder legt eitjes op de Vuilboom 01-05-2014

Rode tulpen schitteren in Vlindertuin 22-04-2014

Oranjetipje en Judaspenning 17-04-2014

Vroege Nachtvlinderavond 03-04-2014

Gehakkelde Aurelia gespot 28-4-2014

Hard gewerkt in de Vlindertuin 15-3-2014

Nieuw in de Vlindertuin 21-02-2014

Kleine vos 09-02-2014

Sleedoornpage-eitjes zoeken 25-01-2014

Rupsen actief 15-01-2014

Wie gaat er mee Vlindereitje zoeken 25-01-2014

Veel eitjes Sleedoornpage bij Vlindertuin 21-12-2013

Vlindertelling 2013 resultaten

Nachtvlinders in Zuidwolde gedetermineerd van 2010 tot 2012

 

Wie zijn we?
De Vlinderwerkgroep houdt zich bezig met dagvlinders en waar we ze tegenkomen libellen. De groep bestaat uit circa 20 personen. De werkgroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar met een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst. Daarnaast organiseren we regelmatig vlinderprojecten, vaak in samenwerking met de scholen en de landelijke Vlinderstichting. Het doel is altijd meer bekendheid te geven aan het voorkomen en beschermen van vlindersoorten in onze eigen omgeving.


Wat doen we?

Vlinders zijn in te delen in 2 hoofdgroepen: dagvlinders en nachtvlinders. Dagvlinders zijn te herkennen aan de eindknoppen op de antennes. Het aantal soorten dagvlinders in Drenthe is ruim 40 soorten. Nachtvlinders vliegen meestal ’s nachts, maar sommige soorten vliegen ook (of met name) overdag. Het aantal soorten nachtvlinders ligt ver boven de 2000. Daarmee is de studie naar nachtvlinders direct een stuk lastiger. Onze natuurvereniging heeft ook een aparte werkgroep Nachtvlinders.


Vlinders inventariseren
We doen onderzoek naar de vlinders in Zuidwolde en omgeving door te inventariseren welke vlinders er voorkomen. Leden lopen een vaste monitoringroute of noteren alle vlinders die ze in hun tuin of bijvoorbeeld op een wandeling zien. De gegevens gaan naar de Vlinderwerkgroep Drenthe en via hen ook naar de nationale Vlinderstichting die het gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de gemeente wordt aan de hand van de vlindergegevens overlegd over het bermbeheer. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld zo maaien dat vlinders zo goed mogelijk de kans krijgen om zich voort te planten?


Vlindertuin
De vlinderwerkgroep beheert de Vlindertuin in Zuidwolde. Er zijn inmiddels al 29 soorten dagvlinders in de vlindertuin waargenomen. De Vlindertuin ligt op het Volkstuincomplex en is het gehele jaar vrij toegankelijk. De Vlindertuin is bereikbaar via de ingang van het volkstuincomplex aan de Westerveldseweg, via het fiets- en wandelpad aan de westrand van Zuidwolde (tussen begraafplaats en Museum De Wemme) of via het schelpenpad bij adres Waardeel 4 Zuidwolde.


Excursies
De werkgroep organiseert met regelmaat een excursie naar een vlinderrijk gebied. Leuk om eens ergens anders soorten te bekijken, ook vlindersoorten die hier niet voorkomen.


Vlinderommetje
Het Vlinderommetje is een prachtige wandeling van 7½ km rondom de woonkern van Zuidwolde met veel vlinderrijke plekken. Op de route staan informatieborden over het voorkomen van de soorten en de planten die ze nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.vlinderommetje.nl.


Libellen
We houden ons nog niet heel veel bezig met libellen, maar onderweg zien we ze natuurlijk wel. Bijzondere waarnemingen noteren en melden we.


Waar vlinders het door allerlei oorzaken tegenwoordig vaak moeilijk hebben en veel soorten afnemen in aantal of zelfs dreigen te verdwijnen, is bij libellen het omgekeerde aan de hand. Het aantal libellen neemt toe, evenals het aantal soorten.


Libellen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk de echte libellen (zij houden de vleugels in rust wijd gespreid) en de juffers (die vouwen in rust de vleugels meestal plat tegen elkaar aan). Voor het kunnen herkennen van heidelibellen, die in onze omgeving veel voorkomen, lees hier meer.

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van vlinders en libellen kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug. Bijzondere waarnemingen vermelden we ook op onze website onder waarnemingen.


Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in vlinders, wil je er meer van weten en helpen met inventariseren of iets organiseren, dan ben je van harte welkom. Geef je op via een mail naar Joop Verburg: joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl

Ben je specifiek geïnteresseerd in libellen, dan zou het leuk zijn als je de werkgroep helpt om daar meer kennis over op te bouwen. Laat het ons weten.