NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Steenuilen werkgroep

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Roelof Nijboer,
tel. 06-22928752
E-mail: steenuilen@natuurverenigingzuidwolde.nl

Laatste nieuws

 

Jonge Steenuilen

In Veeningen bij de fam. Broek heeft deze week de werkgroep Steenuilen van de Natuurvereniging Zuidwolde de eerste jonge steenuilen laten ringen door Harm Bloemhof. In de nestkast zaten 6 jonge steenuilen wat een bijzonder groot aantal is. Wanneer de jongen 2,5 week oud zijn dan kunnen ze worden geringd wat verdere informatie geeft voor de verspreiding van deze jongen. Tevens worden ze gewogen en de vleugellengte gemeten om de leeftijd vast te stellen. Er was weinig verschil in gewicht wat betekent dat deze ouders voldoende voedsel hebben voor de jongen. Ook waren de kinderen van de nestkastcontrole er bij om dit te beleven. Jong geleerd is oud gedaan.

Toch gaat het niet best met de populatie steenuilen in Fort , Veeningen en Zuidwolde. Door verandering van het landschap, te weinig aanbod van voedsel en nestmogelijkheden hebben deze vogels het moeilijk. De werkgroep zal met het plaatsen van nieuwe kasten proberen het tij te keren en deze mooie vogels die hier thuis horen te behouden voor deze omgeving.

Roelof Nijboer, coordinator steenuilenwerkgroepMeer nieuws

Steenuilen ringen 2019-06-03

Schoonmaak steenuilenkasten 2019-01-15

Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14
Drukte bij Steenuilencontrole 2017-06-07
Jaarverslag Steenuilen ringen 2016-06-13

Nieuwe steenuilen kast geplaatst Veeningen 2016-04-07

Steenuilen territoria 2016-04-07

Tweede controle Steenuilenkasten februari 2016 02-02

Eerste controle Steenuilenkasten januari 2016-01-21

Vervolg controle Steenuilenkasten 2015-03-29

Controle Steenuilenkasten 2015-02-14

Melden geringde vogels 2015-01-07
Controle steenuilkasten 2014-05-08


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met roofvogels en uilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.


Wat doen we?
Ophangen nestkasten

We hangen nestkasten op voor Steenuilen en roofvogels zoals Torenvalken.

 

Controle nestkasten
Jaarlijks controleren we de nestkasten op de broedresultaten. En we maken ze weer schoon.


Ringen
Jonge vogels die in de nestkasten worden aangetroffen, ringen we. Dit is van belang om de vogelstand te kunnen volgen.

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Roelof Nijboer, de contactpersoon voor de werkgroep.