NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Plantenwerkgroep

 

Wie is de contactpersoon van de werkgroep?


Rob van Leeuwen
Boerveldweg 7
7934 TH Stuifzand
Tel.nr: 06-51813917


Laatste Nieuws


Plantenjacht in de winter

Wanneer we in december aan het zoeken zijn met een groep van 13 mensen zijn er altijd passanten die vragen wat we in hemelsnaam aan het doen zijn. FLORON, de landelijke planten-organisatie, vraagt haar leden om in de kersttijd een uur in een gebied te zoeken naar bloeiende wilde planten. Met de gegevens die ze uit het hele land krijgen, kunnen ze op termijn conclusies trekken over de gevolgen van veranderingen in omstandigheden en klimaat. 13 Leden van natuurvereniging Zuidwolde en belangstellenden zijn op maandag 23 dec. 2019 op pad geweest in de Vlindertuin en volkstuin. Na een uur hadden wij 40 bloeiende wilde planten gevonden met daaronder toch wel bijzondere soorten zoals Akkerereprijs, Steenraket, 2 soorten Wolfsmelk, Hoenderbeet en vele anderen. Het is verrassend hoe je met elkaar zoveel kleine plantjes in bloei ziet staan. De natuur blijft aldoor zijn best doen om onder zoveel mogelijk omstandigheden toch te zorgen voor zaden en verspreiding.

Nadat iedereen bedankt was ging een kleine groep van 4 fanatiekelingen ook nog naar Idylle aan de andere kant van het dorp om ook daar een telling te doen. In drie kwartier werden daar 34 soorten gevonden. Eigenlijk waren de soorten daar nog aparter want er stonden bij Idylle heel wat beschermde soorten in bloei zoals Beemdkroon, Duifkruid en Steenanjer.
Alles bij elkaar was het een prachtige dag met gunstig weer en een mooi resultaat

Alle zoekers en vinders jong en oud, hartelijk dank

Joop


Meer Nieuws

 

Plantenjacht in de winter 2019-12-23

Plantenwerkgroep op wekelijkse excursie 2019-08-03

Vreugdenrijkerwaard plantenexcursie 2019-06-29

Lavendelheide in Steenberger Oosterveld 2019-06-06

Mei Orchis in Middelveen 2019-05-14

Stiggeltie planten en andere zaken mei 2019

Echte Guldenroede en tweede bloei Sleedoorn 2018-09-18

Verslag van de Plantenwerkgroep over 2018 2018-09-11
Gele stammen Platanen 2018-08-10

Klein Warkruid 2018-07-14

Excursie Plantenwerkgroep Wieden 2017-06-15

Klein warkruid in Steenberger Oosterveld 2017-08-04

Biodiversiteit op de Takkenhoogte en in het Reestdal 2017-06-10

Planteninvetarisatie 2017-06-01

Meer varens in Linde 2017-02-01
Nieuwe varens in Drenthe op voormalige landbouwgrond 2017-01-08
Bijzondere varensoorten in Linde 2016-12-31

Plantenjacht 2016-12-28
Planten op de Takkenhoogte 2016-07-21
Cursus waterplanten 2016-08-30
Eindejaarsplantenjacht 2015-12-30
Dennenorchis in Zuidwolde 2015-11-18
Gewone spurrie 2015-04-20
Prachtschubwortel en Wilde Narcis 2015-04-15
Groot Hoefblad 2015-04-15
Inventarisatie bermen in de Wolden 2014-07-08
Verslag eerste 2 cursusdagen Grassen en Zeggen
5 mei 2014 Steenthijmereprijs

1 mei 2014 Smeerwortel

4 maart 2014 Aziatische veldkers

Cursus Grassen en Zeggen

2 maart 2014: Zeldzame Heksenbezem in Douglasspar

2010: Bijzondere plantensoorten

 

 

Wie zijn we?
De Plantenwerkgroep werkt mee aan onderzoek naar de aanwezigheid van wilde planten in onze gemeente. Ze wil ook meer mensen in aanraking brengen met wilde planten en zorgen voor meer kennis om te kunnen determineren.


De werkgroep bestaat uit circa 12 leden. In de periode van april tot oktober worden individueel, maar ook gezamenlijk inventarisaties gedaan.


Wat doen we?
Planten inventariseren

We werken mee aan gemeentelijk onderzoek naar wilde planten in Zuidwolde en omgeving door te inventariseren welke bijzondere soorten er in bermen en dergelijke voorkomen. Daarbij worden de locaties aan de gemeente doorgegeven, zodat met het maaibeleid rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van deze planten.


We inventariseren ook periodiek bijzondere gebieden in Zuidwolde e.o. (natuurgebieden, ecologisch beheerde gebieden etc.), waarmee we de ontwikkeling van deze gebieden aan de hand van de flora-verandering volgen.


En we inventariseren voor de provincie. Via deelname aan de Werkgroep Florakartering Drenthe, die in alle kilometerhokken in Drenthe planten inventariseert. Leden lopen in vaste kilometerhokken in Zuidwolde, maar ook elders in Drenthe.


Adviseren
Aan de hand van onze inventarisatiegegevens adviseren we gemeente over het maai- en bermbeleid. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld zo maaien dat planten, cruciaal voor bijvoorbeeld vlinders, op het juiste moment in bermen aanwezig blijven?

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van bijzondere wilde planten kun je voorzien van vinddatum en vindplaats en met een foto sturen naar Joop Verburg, joopverburg@natuurverenigingzuidwolde.nl. Als je zelf de naam niet weet, bekijken wij het en sturen we je een reactie terug.

Hoe kun je lid worden?
Wie mee wil doen met de Plantenwerkgroep kan contact opnemen met Rob van Leeuwen, tel. 06-541813917.