NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Henk Bulder,
Oosterakker 66,
7957 EK De Wijk
Tel.nr: 0522-859238 / 06-47522327
Email: henkbulder66@gmail.com


Laatste nieuws

 

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend?


Na het versturen van de aankondiging dat de eerste inspectieronde van de kerkuilkasten op 17 april zou plaatsvinden, ontvingen we diverse reacties. Zo was er een kast in Zuidwolde waar de kastbeheerder in de wintermaanden regelmatig een kerkuil de kast had zien in- en uitvliegen. Toen hij twee eieren zag liggen was zijn voor de hand liggende conclusie dat de kerkuilen aan het broeden waren. Toen we onze laptop aansloten waren we dan ook teleurgesteld toen we een holenduif zagen broeden.
We ontvingen ook een reactie uit Veeningen van mensen die we niet kenden. Het ging om een kerkuilkast die ons niet bekend was. Het jonge stel was 3 maanden geleden in Veeningen komen wonen en had meerdere malen een uil zien in- en uitvliegen. Op zoek naar informatie kwamen ze via Google uit op de werkgroep kerkuilen van de Natuurvereniging Zuidwolde. We hebben direct contact gezocht en zijn ter plaatse gaan kijken. Op ons verzoek ging de kastbeheerder de ladder op om in de kast te kijken. Er vlogen 2 uilen uit de kast en na het openen ervan bleek er 1 ei te liggen.

Het volledige resultaat van de eerste ronde ziet er als volgt uit:
2 broedende holenduiven met elk 2 eieren
1 kast gekraakt door kauwen
3 broedende kerkuilen waarvan 1 met 1 ei en twee met een onbekend aantal eieren
1 kast waar we bewegende witte schimmen zagen (mogelijk kerkuiljongen of anders spinnenwebben voor de cameralens)
2 kasten waar een uil aanwezig is maar waar er nog niet gebroed wordt
3 kasten stonden open en dan komen er natuurlijk geen uilen in; bij 1 daarvan was de schuur zelfs ontmanteld vanwege een asbestsanering; als gevolg van weer en wind (vocht) kunnen we de camera daar als verloren beschouwen
2 kasten met verse braakballen3 kasten niet gecontroleerd omdat de kastbeheerders afwezig waren
In de overige kasten werden geen sporen van enige activiteit aangetroffen.

Het resultaat lijkt op het eerste gezicht teleurstellend. Toen we op 19 april een inspectieronde uitvoerden langs 19 kasten in Sleen/Noordsleen/Diphoorn en Erm, troffen we voor het eerst in 10 jaar geen enkele broedende uil aan. In dat licht bezien valt het dus alleszins mee in Veeningen/Zuidwolde.

Henk en Jessica Bulder

 

 

Meer nieuws

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14

 


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.


Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).


oe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Henk Bulder, de contactpersoon voor de werkgroep.