NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Henk Bulder,
Oosterakker 66,
7957 EK De Wijk
Tel.nr: 0522-859238 / 06-47522327
Email: henkbulder66@gmail.com


Laatste nieuws


 

Definitieve broedresultaten 2018

In totaal zijn er Veeningen/Zuidwolde 9 broedgevallen geweest. Er zijn 15 jonge kerkuilen uitgevlogen. Een van de broedgevallen was een tweede legsel. Daar vonden we tijdens de 4e inspectieronde 2 dode jongen, meestal een teken dat een van de oudervogels is omgekomen.

In heel Drenthe waren er in totaal 207 broedgevallen. Er zijn 353 jonge kerkuilen uitgevlogen waarvan er 268 zijn geringd.

Ringen van jongen is niet nodig omdat we genoeg weten over de lotgevallen van jonge kerkuilen. Veel kerkuilen worden slachtoffer van het verkeer. In de bermen van snelwegen zijn namelijk veel muizen te vinden. Daarom is er dit jaar een landelijke proef geweest langs enkele wegvakken van de A7 in Friesland. Daarbij zijn palen geplaatst op voldoende afstand van de weg en zijn de hectometerpaaltjes voorzien van rollen zodat de uilen daar niet meer op kunnen gaan zitten. Vaak werden de uilen van de hectometerpaaltjes de weg op gezogen door het langsrazende vrachtverkeer. De proef was een succes en heeft inmiddels navolging gevonden in Noord-Holland. Ik zal het op de agenda zetten van voorjaarsvergadering van de kerkuilenwerkgroep Drenthe in de hoop dat we het in Drenthe ook kunnen navolgen.


Henk Bulder


Dode kerkuil als gevolg van verkeer

Meer nieuws

Definitieve broedresultaten 2018

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2018-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14

 


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.


Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).


oe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Henk Bulder, de contactpersoon voor de werkgroep.