NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Henk Bulder,
Oosterakker 66,
7957 EK De Wijk
Tel.nr: 0522-859238 / 06-47522327
Email: henkbulder66@gmail.com


Laatste nieuws


 

Verslag 1e inspectie ronde  

Een hele dag op pad voor de kerkuilen blijkt voor Jessica te zwaar. Daarom verdelen we het werk nu over twee ochtenden. De eerste ronde hebben we gemaakt op 9 en 10 april. In totaal werden in 6 kasten uilen aangetroffen. Daarvan waren er met zekerheid 3 uilen aan het broeden. Van de andere 3 kon dat niet met zekerheid worden vastgesteld. Tijdens onze volgende ronde half juni weten we dat wel zeker als we zien dat er jongen zijn.  

Op beide dagen had het ’s nachts gevroren en dus was het krabben geblazen. Er stond een koude wind uit het noorden. Voor Jessica was het daardoor toch nog heel belastend. Dat er broedende kerkuilen werden gezien verzachtte voor haar de pijn. In drie kasten werkte de camera niet. Een van de twee kon met behulp van de aanwezige kastbeheerders direct worden vervangen. De andere vervangen we later.  

Henk en Jessica Bulder

Meer nieuws


Verslag 1e inspectieronde kerkuilen 2019-04-15

Definitieve broedresultaten 2018

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2018-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14

Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.

 

Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).

 

Hoe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Henk Bulder, de contactpersoon voor de werkgroep.