NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Henk Bulder,
Oosterakker 66,
7957 EK De Wijk
Tel.nr: 0522-859238 / 06-47522327
Email: henkbulder66@gmail.com


Laatste nieuws

 

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen


Twee maanden na de eerste inspectieronde was het half juni tijd voor een tweede ronde. Het werk werd dit keer bemoeilijkt door asfalteringswerkzaamheden midden in het gebied, waardoor we regelmatig moesten omrijden. Omdat er geen omleidingsroutes waren aangegeven raakten we op een gegeven moment de weg kwijt en kwamen uiteindelijk in Balkbrug terecht. Boos worden op de TomTom heeft in zo’n geval weinig zin. Het bevestigt slechts je eigen onvermogen maar het lucht wel lekker op.

Er werd slechts één nieuw broedgeval bij de kerkuilen genoteerd. Op drie locaties zijn er nu jonge kerkuilen. Een vierde locatie is twijfelachtig. Mogelijk dat er één nest is gepredeerd. Holenduiven zitten er nu op 5 locaties. Kortom, het houdt nog niet echt over, maar als je die schattige onbeholpen donsjes te zien krijgt dan weet je dat je het werk niet voor niets doet.

Bijgaande video is gemaakt met de webcam op één van de locaties van Het Drents Landschap.

 

 

Meer nieuws

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14

 


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.


Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).


oe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Henk Bulder, de contactpersoon voor de werkgroep.