NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkuilen werkgroep


Wie is de contactpersoon van de werkgroep?
Henk Bulder,
Oosterakker 66,
7957 EK De Wijk
Tel.nr: 0522-859238 / 06-47522327
Email: henkbulder66@gmail.com


Laatste nieuws


3e inspectieronde kerkuilen


Op 21 augustus gingen we voor de 3e keer dit jaar op pad. Ditmaal om te kijken wat er van de kerkuilbroedsels terecht is gekomen en om eventuele 2e legsels te noteren.

Van een drietal kasten is het resultaat niet bekend omdat de camera ter plekke in ongerede is geraakt. Bij de 4e ronde (eind oktober) kunnen we aan de kastinhoud zien of er een broedgeval is geweest en tegelijk het functioneren van de camera herstellen.

In de overige kasten zijn er in totaal 18 jongen uitgekomen, verspreid over 5 broedsels. Daarvan zijn er 13 gezond en wel uitgevlogen. Per legsel is er een jong niet gezond vliegvlug geworden. Één daarvan werd dood in de kast aangetroffen. Van een ander jong is bekend dat ie wel is uitgevlogen maar daarbij een vleugel heeft gebroken. Het inschakelen van de dierenambulance mocht helaas niet baten. De breuk zat in het schoudergewricht waardoor spalken geen optie was. Deze jonge vogel is uit zijn lijden verlost. Een derde jong is vermoedelijk op een plek terecht gekomen waar voeding door de ouders niet meer mogelijk was. De twee andere zijn waarschijnlijk geslachtofferd aan broertjes of zusjes.

Jessica en Henk Bulder

Bijgaande foto is gemaakt door Kim en Richard Nouwen. Een van deze drie jonge uilen heeft bij het uitvliegen zijn vleugel gebroken.

 

 

Meer nieuws

Verslag 3e inspectieronde kerkuilen 2018-08-21

Verslag 2e inspectieronde kerkuilen 2018-07-03

Resultaat eerste inspectieronde Veeningen/Zuidwolde teleurstellend? 2018-05-02
Jaarverslag werkgroep Steenuilen en Kerkuilen 2017-07-14

 


Wie zijn we?

De werkgroep houdt zich bezig met kerkuilen in Zuidwolde, maar ook in regionaal verband via de regionale werkgroep Zuid-Drenthe.


Wat doen we?
Controleren nestkasten

Zorgen voor de kerkuilkasten in Veeningen en Zuidwolde. We inventariseren de legsels en houden bij wat daarvan terecht komt en voeren de gegevens in via nestkaart light van Sovon zodat de gegevens voor onderzoek gebruikt kunnen worden.

 

Kasten op orde brengen
Tijdens het broedseizoen wordt ongeveer 5 tot 7 cm aan uitwerpselen geproduceerd (braakballen en schijterij). Daarom moet de kast na 2 tot 3 broedgevallen worden schoongemaakt. Verder kan het voorkomen dat de kast in het ongerede raakt door ongenode gasten (wespen, hoornaars, steenmarters, kraaien etc.) of dat de camera niet meer goed functioneert door vuil op de lens of door de inwerking van vocht. In oktober/november gaat de werkgroep daarom alle kasten bij langs om ze waar nodig op orde te brengen (schoonmaken, repareren etc.).


oe kun je waarnemingen melden?
Waarnemingen van uilen en roofvogels in Zuidwolde en omgeving kun je doorgeven door een mail te sturen waarin de vinddatum en vindplaats staan vermeld. Als je een foto hebt, ontvangen we die ook graag. Het e-mailadres is info@natuurverenigingzuidwolde.nl

 

Hoe kun je lid worden?
Ben je geïnteresseerd in roofvogels en uilensoorten en wil je helpen met de werkzaamheden voor de regionale werkgroep, dan kun je je aanmelden bij Henk Bulder, de contactpersoon voor de werkgroep.