NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Ecoducten werkgroep

 

 

Wie is de contactpersoon?

Reijer Römer,

tel. 0528-361935

E-mail: reijerromer@gmail.com

 

Laatste nieuws

 

Verrassende resultaten bij vierjaren-rapportage van waarnemingen op ecoduct Suthwalda en Stiggeltie

In de bijeenkomst van de ecoductenwerkgroep in februari 2018 is afgesproken dat er een rapportage 2015-2018 zou komen van alle waarnemingresultaten die gedaan zijn door vrijwilligers van de werkgroep. In januari 2019 is dat rapport gemaakt op basis van alle verzamelde informatie. Een belangrijk deel daarvan is verkregen met behulp van permanente bewegingscamera's. Het rapport laat zien dat de ecoducten intensief gebruikt worden voor passages en ook als onderdeel van leefgebieden voor allerlei soortgroepen. Uit de vergelijking van resultaten van beide ecoducten kwam een verrassend beeld naar voren ten aanzien van de wildpassages, waarbij in die vier jaren het gebruik van Stiggeltie verdubbelde ten opzichte van dat van Suthwalda. Ook het veel beperktere gebruik overdag van ecoduct Suthwalda (met fiets- en wandelpad)  ten opzichte van Stiggeltie (zonder fiets- of wandelpad) geeft een beeld dat op een ecoduct rust nodig is voor optimaal gebruik. We zijn alle medewerkers die zich al jarenlang inzetten om de functionaliteit van de ecoducten bij te houden, bijzonder dankbaar.

Reijer Römer, coördinator ecoductenwerkgroep

Joop Verburg, voorzitter Natuurvereniging Zuidwolde

 

 

Meer nieuws

 

Verrassende resultaten bij vierjaren-rapportage van waarnemingen op ecoduct Suthwalda en Stiggeltie 2019-02-20

Een leuk artikel over 'onze' ecoducten in het Dagblad van het Noorden van 21 april 2018.

Vleermuizen maken gebruik van ecoduct Stiggeltie 06 oktober 2017

Ecoducten ook vaak overdag gebruikt 28 augustus 2017

Adders in Zuidwolde 05 augustus 2017
Steenuil over Stiggeltie 22 maart 2017

Levendbarende hagedis 08 augustus 2016

Passages over ecoducten Zuidwolde in 2015

Onderzoek naar muizen op ecoducten Zuidwolde september 2015

Overstekend wild op ecoducten van Zuidwolde 14-11-2015

Personen "weg kwijt" op ecoduct Suthwalda 07-05-2015

Ontwikkelingen ecoducten Zuidwolde 2012-2014

Familie Haas op ecoduct 08-10-2014
Resultaten cameramonitoring ecoducten Zuidwolde 2013

Pad en Wolfsspin op het ecoduct 09-06-2014

Bewegende beelden ecoducten 27-04-2014

Monitoring muizen 2013: Minder muizen in 2013

Monitoring muizen 2012: grote aantallen gevonden

Augustus 2013: Reegeit met kalfjes op de film

Januari 2013 : filmpjes van Vos en Ree, Vos en Steenmarter Filmpjes van de bewegingscamera’s op de ecoducten laten zien dat (naast de eerder waargenomen Haas en Konijn) ook Reeën en Vossen van het ecoduct gebruik maken.

 

Wie zijn we?

De Ecoductenwerkgroep monitort de natuur op de 2 ecoducten van Zuidwolde, Suthwalda en Stiggeltie.

De groep bestaat inmiddels uit 12 personen. Karin Uilhoorn stuurt namens de provincie de werkgroep aan en ondersteunt de groep. Zelf neemt ze ook deel aan de inventarisaties. Bertil Zoer is de vertegenwoordiger van Stichting Het Drentse Landschap. Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik van de ecoducten en het toezicht erop. Van onze vereniging monitoren Jaap Vliegenthart en Reijer Römer de kleine zoogdieren.

Gerhard Warmink en Jaap Vliegenthart doen onderzoek naar amfibieën en reptielen. Philip den Brabander en Jaap Vliegenthart gaan na welke grote zoogdieren gebruik maken van de ecoducten. Insecten worden geïnventariseerd door Hero Moorlag, Edwin de Weerd en Joop Verburg. Joop Verburg en Edwin de Weerd kijken naar de plantengroei en doen dat bij gelegenheid samen met de plantenwerkgroep. Tenslotte maakt ook Henk Duinkerken deel uit van de werkgroep.


Wat doen we?

Inventariseren

De Ecoducentenwerkgroep inventariseert welke planten er voorkomen op de 2 ecoducten van Zuidwolde. En welke insecten, zoogdieren, amfibieën en reptielen er gebruik van maken.


In 2011 zijn de twee ecoducten over de N48 bij Zuidwolde gebouwd. Het zijn belangrijke schakels in de verbinding tussen de ecologische hoofdstructuur van het Reestdal enerzijds en Duitsland anderzijds met de noordelijke grote natuurgebieden. Het zijn de eerste ecoducten in Noord Nederland. De provincie Drenthe is er samen met Het Drentse Landschap verantwoordelijk voor. Ze hebben Natuurvereniging Zuidwolde gevraagd om inventarisaties te doen.


Wat vinden we?

Zoogdieren en veel insecten
In 2012 is de werkgroep begonnen met de inventarisaties. Er zijn interessante ontwikkelingen gezien. Zodra de heide begon te groeien werden op beide ecoducten sporen gevonden van reeën, konijnen, hazen, muizen en mollen, terwijl over het nog natte cement van het fietspad al dassen hadden gelopen. Ook allerlei insecten maken gebruik van de natuurlijke overgang over de N48. Al direct vonden we een zeldzame kever, namelijk de Gaurotes virginea die pas voor de tweede keer in ons land werd waargenomen. Ook de Tengere grasjuffer, de Noordse winterjuffer en de Zwervende heidelibel, drie libellensoorten van de rode lijst, zijn op de ecoducten waargenomen.


Hoe kun je lid worden?

Wil je meedoen met de werkgroep? Meld je dan aan bij Reijer Römer.