NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Ecoducten werkgroep

 

Laatste nieuws

 

Vleermuizen maken gebruik van ecoduct Stiggeltie


In een eerder bericht is al melding gemaakt van een vleermuis (vermoedelijk een Laatvlieger) die op één van de camera’s van Stiggeltie te zien was. Het dier was op jacht naar insecten, vlak vóór de camera.


Met de vleermuisspecialist Jan Mager uit Hoogeveen was al eerder een afspraak gemaakt, om met behulp van een zogenoemde batdetector na te gaan of vleermuizen gebruik zouden maken van de beide ecoducten als jachtgebied en/of als trekroute. De batdetector maakt het hoogfrequente, ultrasone geluid (hoger dan 20.000 trillingen per seconde, wat wij als mensen niet kunnen horen), voor ons hoorbaar. Aan de karakteristieken van het geluid (b.v. smakkend of ratelend) en de frequenties waarboven het geluid hoorbaar wordt, kan door een deskundige worden bepaald om welke soort het gaat. Veel ervaring is hierbij wel nodig.


Op de avond van 21 september jl. is een eerste, indicatieve poging ondernomen op ecoduct Stiggeltie, op het deel boven de N48. Het was een rustige, vrij windstille avond in tegenstelling tot voorgaande avonden, waarbij het te hard waaide. En we hadden succes. Er is een drietal soorten vleermuizen vastgesteld, nl. de Gewone Dwergvleermuis, de Ruige Dwergvleermuis en de Rosse Vleermuis. Of deze vleermuizen het ecoduct als jachtgebied gebruikten of dat ze alleen het ecoduct overtrokken, is nog niet duidelijk.


Nu duidelijk is geworden dat het ecoduct door vleermuizen als leefgebied wordt gebruikt, zal in het vroege voorjaar van 2018 op beide ecoducten een inventarisatie worden uitgevoerd.


Philip de Brabander

 

Meer nieuws

 

Vleermuizen maken gebruik van ecoduct Stiggeltie 06 oktober 2017

Ecoducten ook vaak overdag gebruikt 28 augustus 2017

Adders in Zuidwolde 05 augustus 2017
Steenuil over Stiggeltie 22 maart 2017

Levendbarende hagedis 08 augustus 2016

Passages over ecoducten Zuidwolde in 2015

Onderzoek naar muizen op ecoducten Zuidwolde september 2015

Overstekend wild op ecoducten van Zuidwolde 14-11-2015

Personen "weg kwijt" op ecoduct Suthwalda 07-05-2015

Ontwikkelingen ecoducten Zuidwolde 2012-2014

Familie Haas op ecoduct 08-10-2014
Resultaten cameramonitoring ecoducten Zuidwolde 2013

Pad en Wolfsspin op het ecoduct 09-06-2014

Bewegende beelden ecoducten 27-04-2014

Monitoring muizen 2013: Minder muizen in 2013

Monitoring muizen 2012: grote aantallen gevonden

Augustus 2013: Reegeit met kalfjes op de film

Januari 2013 : filmpjes van Vos en Ree, Vos en Steenmarter Filmpjes van de bewegingscamera’s op de ecoducten laten zien dat (naast de eerder waargenomen Haas en Konijn) ook Reeën en Vossen van het ecoduct gebruik maken.

 

Wie zijn we?

De Ecoductenwerkgroep monitort de natuur op de 2 ecoducten van Zuidwolde, Suthwalda en Stiggeltie.

De groep bestaat inmiddels uit 12 personen. Karin Uilhoorn stuurt namens de provincie de werkgroep aan en ondersteunt de groep. Zelf neemt ze ook deel aan de inventarisaties. Bertil Zoer is de vertegenwoordiger van Stichting Het Drentse Landschap. Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik van de ecoducten en het toezicht erop. Van onze vereniging monitoren Jaap Vliegenthart en Reijer Römer de kleine zoogdieren.

Gerhard Warmink en Jaap Vliegenthart doen onderzoek naar amfibieën en reptielen. Philip den Brabander en Jaap Vliegenthart gaan na welke grote zoogdieren gebruik maken van de ecoducten. Insecten worden geïnventariseerd door Hero Moorlag, Edwin de Weerd en Joop Verburg. Joop Verburg en Edwin de Weerd kijken naar de plantengroei en doen dat bij gelegenheid samen met de plantenwerkgroep. Tenslotte maakt ook Henk Duinkerken deel uit van de werkgroep.


Wat doen we?

Inventariseren

De Ecoducentenwerkgroep inventariseert welke planten er voorkomen op de 2 ecoducten van Zuidwolde. En welke insecten, zoogdieren, amfibieën en reptielen er gebruik van maken.


In 2011 zijn de twee ecoducten over de N48 bij Zuidwolde gebouwd. Het zijn belangrijke schakels in de verbinding tussen de ecologische hoofdstructuur van het Reestdal enerzijds en Duitsland anderzijds met de noordelijke grote natuurgebieden. Het zijn de eerste ecoducten in Noord Nederland. De provincie Drenthe is er samen met Het Drentse Landschap verantwoordelijk voor. Ze hebben Natuurvereniging Zuidwolde gevraagd om inventarisaties te doen.


Wat vinden we?

Zoogdieren en veel insecten
In 2012 is de werkgroep begonnen met de inventarisaties. Er zijn interessante ontwikkelingen gezien. Zodra de heide begon te groeien werden op beide ecoducten sporen gevonden van reeën, konijnen, hazen, muizen en mollen, terwijl over het nog natte cement van het fietspad al dassen hadden gelopen. Ook allerlei insecten maken gebruik van de natuurlijke overgang over de N48. Al direct vonden we een zeldzame kever, namelijk de Gaurotes virginea die pas voor de tweede keer in ons land werd waargenomen. Ook de Tengere grasjuffer, de Noordse winterjuffer en de Zwervende heidelibel, drie libellensoorten van de rode lijst, zijn op de ecoducten waargenomen.


Hoe kun je lid worden?

Wil je meedoen met de werkgroep? Meld je dan aan bij Reijer Römer.


Wie is de contactpersoon?

Reijer Römer,

tel. 0528-361935

E-mail: 25roka@zonnet.nl