NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

Bestuur..

 

Joop Verburg is geboren in 1949 en inmiddels met pensioen na bijna 40 jaar werk als hoofdanalist van het klinisch chemisch laboratorium van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Joop is al heel zijn leven in de natuur en milieu geïnteresseerd en doet veel veldwerk. Sinds 1989 maakt Joop deel uit van het bestuur van de Natuurvereniging Zuidwolde en sinds 1996 is hij voorzitter.


Joop Verburg, voorziter


Germa Kitslaar. In december 1999 ben ik mij hier in mijn vakantiewoning gaan vestigen. Altijd al zeer geïnteresseerd geweest in natuur, fotografie en bewustwordingsprocessen was het niet vreemd om in contact tekomen met de Natuurvereniging Zuidwolde. Veel bestuurservaring had ik nog niet, dat moest ik nog leren. Ik ben dankbaar dat ik door de overige bestuursleden daarbij zo ruimhartig geholpen word. Op mijn manier kan ik mij inzetten bij de diverse activiteiten. Ik geniet er volop van en hoop nog lang deel te kunnen uitmaken van deze zeer actieve vereniging.

 

Germa Kitslaar, vice-voorzitter + secretariaatsadres

 

Tineke Bos. Ik ben al sinds lange tijd lid van de Natuurvereniging Zuidwolde. De natuur is alle aandacht waard, want zonder kunnen we niet! Mijn persoonlijke voorkeur richt zich op de planten en de vlinders in onze directe omgeving, al is het moeilijk hierin onderscheid te maken. Alles is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen onze vereniging ben ik actief als bestuurslid belast met het secretariaat, wat ik ook al jaren met plezier doe.


Tineke Bos, Lid en notulist

 

Mijn naam is Wilma Huiskes en ik woon sinds ik getrouwd ben, samen met Jan in Zuidwolde. We zijn al vanaf het begin bij de natuurvereniging betrokken. Vooral het inventariseren en het opsporen van dagvlinders vind ik erg boeiend. Vlinders zie je altijd met mooi weer en in mooie landschappen en daar houd ik van. Ik vind het erg belangrijk om mooie gebieden in stand te houden of uit te breiden, zodat ook de vlinders en de natuur daarvan profiteren en wij daarvan kunnen genieten.

 

Wilma Huiskes, Lid

 

Wolter Moorman. Ik ben in 1940 als tweede zoon van een veehouder op het Hogeland van Groningen geboren in het dorpje Noorddijk. Na mijn chemische opleiding in Groningen was ik o.a. 23 jaar als technisch verkoper in dienst bij een chemisch bedrijf. De laatste tijd bezocht ik papierfabrieken in West-Europa om het papierproces te verbeteren en het milieu te ontlasten.
Na dat dienstverband heb ik een natuurgidsencursus gevolgd bij het IVN, ben vrijwilliger bij Het Drents Landschap, Ecodomus, Reestdalenergie en Natuurvereniging Zuidwolde.
Ik doe veel aan educatiebegeleiding van jeugd en volwassenen. Om ze respect voor de natuur bij te brengen ten einde de uitputting van de aarde te stoppen, zodat ook onze nakomelingen volop kunnen genieten van de planeet. Ik neem actief deel aan paardensport, het snoeien van hoogstamfruit en het organiseren van een fruitpersdag.


Wolter Moorman, lid

Arie ten Wolde, geboren in 1950 en lid geworden van de Natuurvereniging toen onze kinderen met Joop Verburg mee gingen op nestkastenroute . Na mijn studie bouwkunde in Delft ben ik met mijn vrouw Wilma in Zuidwolde komen wonen in verband met een baan als projectleider en consulent in het regiokantoor Hoogeveen van een landelijke koepel voor Woningcorporaties. Van 1993 tot mijn recente pensionering heb ik gewerkt als senior beleidsmedewerker en adviseur Wonen bij de gemeente Deventer en de gemeente Voorst.

Naast penningmeester van de Natuurvereniging (sinds april 2015) ben ik in onze gemeente ook actief als bestuurslid van Reestdal Energie en als lid van de steunfractie van Groen Links. Mijn activiteiten op het gebied van de natuur bestaan vooral uit het genieten van de prachtige natuur om ons dorp Zuidwolde tijdens het wandelen met de hond en bij het hardlopen. De vele activiteiten en vooral de manier waarop de vereniging bij jongeren liefde voor de natuur oproept, motiveren mij om mij in te zetten als lid van het bestuur.


Arie ten Wolde, lid


 

 

 

 

 


 

Geert Smid (1953). Als penningmeester maak ik deel uit van het bestuur. Al eerder was ik in deze functie bij de natuurvereniging betrokken.

Wat mij boeit in de natuur is niet toe te spitsen op 1 onderdeel. Mijn belangstelling voor de natuur is dan ook algemeen van aard, waarbij met name landschappelijke schoonheid en vogels zich mogen verheugen in een warme belangstelling. Het Dwingelderveld en De Wadden zijn natuurgebieden waar ik graag kom. Kleinschaliger en dichterbij huis zijn Takkenhoogte/Wildenberg favoriet.

Door zitting te nemen in het bestuur wil ik mij o.a. inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van natuurwaarden.

Geert Smid, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

wielewalen