NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Agenda's bevriende Natuurverenigingen

Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst Natuurwerkgroep De Reest + kies Agenda IVN afdeling Hoogeveen + kies Activiteiten

 

 

 

 

Jaarprogramma

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>

 

Zondag 25 februari 2018: Excursie diersporen met Jeroen Kloppenburg in het Faliebergbos in Zuidwolde. Verzamelen om 09.00 uur bij Tonckenshuys Afgelast tot nader order i.v.m. weersomstandigheden!!

Allerlei dieren, we zien ze niet zo vaak, maar ze zijn er wel. Veel dieren hebben geleerd zich voor mensen (en andere roofdieren) verscholen te houden. Zo leven ze in de nacht, of diep verscholen in het bos. Maar wanneer ze zich dan bewegen laten ze wel sporen achter. En die sporen verraden niet alleen hun aanwezigheid, maar ook hun gedrag. Deze excursie gaan we op pad met Jeroen Kloppenburg. Jeroen is sinds zijn jeugd gefascineerd door diersporen. Hij is gediplomeerd IVN Natuurgids, coördinator van de Deventer Dassenwerkgroep, actief in het ottermeetnet en eigenaar van het in diersporen gespecialiseerde Weylin Tracking.

We verwachten uiterlijk 12.30 uur weer terug te zijn bij de parkeerplaats.

Jeroen Kloppenburg vertelt over diersporen.

Deelname is gratis is. Halverwege de excursie pauzeren we bij paviljoen De Entekoele voor een kop koffie o.i.d. (voor eigen rekening). Verslag

Vrijdag 23 maart: 19.00 uur Jan Poortmanstraat 4 De Wijk Verzamelpunt bij coördinaten 216.415 x 521.157 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.


Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Donderdag 29 maart 2018 19.30 uur Boerhoorn: Jaarvergadering van de Natuurvereniging met aansluitend om ca. 20.15 uur een lezing over het boeiende bodemleven.

Na het eerste gedeelte met de jaarvergadering is iedereen, lid of niet-lid, welkom bij de lezing ''Alle kleine beestjes helpen'' van Marc Siepman over het leven in de bodem, over het voedselweb en de noodzakelijke balans hierin. Omdat we de bodem wereldwijd uitputten, heeft dit gevolgen voor de gewassen en dus ook op de gezondheid van mens en dier. Marc vertelt hoe we beter om kunnen gaan met onze bodems. Zoals gebruikelijk is zelfs de koffie deze avond gratis.


Bekijk hier de agenda en het verslag van de ledenvergadering 2017.

Dinsdag 3 april 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.


Vrijdag 20 april: 20.45 uur Schoonhoven bos. Verzamelpunt: kruising Schoonhovenweg x Jufferspad bij coördinaten 234.3 x 523.6 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Zaterdag 28 april 2018, Takkenhoogte: vroege vogelexcursie

Een excursie door de Takkenhoogte, een van de vogelrijkste gebied in onze omgeving. Talloze soorten watervogels, rietvogels zoals ook Blauwborst en ganzen, maar ook roofvogels (wie weet ook de Rode wouw) kunnen daar gezien worden. Onze eigen vogelgidsen gaan mee. We rijden met elkaar en verzamelen ons om 6.00 uur bij Tonckenhuys. Opgave via info@natuurverenigingzuidwolde.nl mag, maar is niet noodzakelijk.


Dinsdag 1 mei 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.


Woensdag 2 mei 2018, 13.30 - ca. 15.30 uur, Lentefeest bij Tonckensdierenpark Zuidwolde

Vrijwilligers van Tonckensdierenpark Zuidwolde organiseren samen met Vakantiekids De Wolden en Natuurvereniging Zuidwolde voor alle kinderen uit groep 1 t/m 4 een speurtocht in de Falieberg. Natuurgidsen staan klaar om de kinderen bij de natuuropdrachten te begeleiden. Na afloop kunnen de kinderen samen met de meegekomen begeleiders (o.a. ouders en grootouders) genieten van de versgebakken pannenkoeken.


Zondag 12 mei 2018, Eernewoude: vroege vogelexcursie

We gaan deze dag naar Eernewoude een prachtig vogelrijk gebied met veel bijzondere soorten. Onze gids is Metske van der Maar. Het is hier het gebied van baardmannen, Roerdompen, Waterrallen, Snorren, Sprinkhaanzangers enzovoort. We rijden gezamenlijk en we verzamelen om 6.00 uur bij Tonckenshuys. Opgave via info@natuurverenigingzuidwolde.nl is noodzakelijk.


Vrijdag 18 mei ; 21.30 uur Gijsselterkoelen Verzamelpunt parkeerplaats bij kruising Gijsselterweg en Echtensedijk richting Echten bij coördinaten 224.5 x 528.9 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Zaterdag 2 juni 2018: slotactiviteit voor de jeugd deelnemers aan de nestkastcontrole

Deelnemers: houd deze datum vrij voor deze activiteit. Informatie over de verrassende invulling van deze dag volgt.


Dinsdag 5 juni 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Vrijdag 15 juni 22.00 uur Ruinerweg 44, Koekange Verzamelpunt bij coördinaten 219.25 x 525.95 (dit is in Koekangerveld!) Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Zondag 24 juni 2018, Schrapveen Linde: zomerwandeling

Onder leiding van Harald de Graaff (St. Drentse landschap). 13.00 uur verzamelen bij Tonckenshuys en 13.15 uur bij Schrapveen 13 Linde, Opgave verplicht op info@natuurverenigingzuidwolde.nl. Na afloop gaan we wat drinken bij de fam. Visser op Schrapveen 13 (er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).


Dinsdag 3 juli 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.


Vrijdag 20 juli 22.00 uur Schrapveen 13 Linde Verzamelplaats bij coördinaten 226.4 x 515.2 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Dinsdag 7 augustus 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.


Vrijdag 17 augustus 21.15 uur Trambaan 1, Nieuweroord. Verzamelpunt bij coördinaten 234.3 x 526.9 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Dinsdag 4 september 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.


Vrijdag 14 september 20.10 uur Braambergerweg 2 Kerkenveld Verzamelpunt bij coördinaten 231.1 x 518.7 Nachtvlinderexcursie.

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Oktober 2018: jaarlijkse paddenstoelenexcursie. De datum in oktober is nog niet vastgesteld.

Bernhard de Vries laat ons ’s morgens de geheimen van de paddenstoelenwereld zien, ruiken, proeven en beleven. Voor de kinderen is er een speciale gids. Er zijn geen kosten aan verboden en u hoeft zich niet op te geven.


Dinsdag 2 oktober 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Vrijdag 12 oktober 19.00 uur Dorpsbos aan Oostopgaande in Nieuwlande verzamelplaats bij coördinaten 238.5 x 523.9 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Dinsdag 6 november 2018, Vlindertuin Zuidwolde: eerste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>