NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren
Agenda's bevriende Natuurverenigingen
Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst Natuurwerkgroep De Reest + kies Agenda IVN afdeling Hoogeveen + kies Activiteiten

 

 

Jaarprogramma

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>


Zaterdag 22 september 2018, Zuidwolde: wandeltocht op ecoduct Suthwalda en omgeving.
Onder leiding van Edwin de Weerd en andere deskundigen gaan we dit gebied bezoeken en we horen wat er op en rond het ecoduct allemaal gebeurt. We starten om 13.30 uur aan de oostelijke voet van het ecoduct in de bocht van de Steenbergerweg. Iedereen is welkom en opgave is niet nodig.

Zaterdag 29 september, Geesterstroom en Mepper Hooilanden: vogelexcursie
Een excursie naar een waterrijk gebied waar watervogels zoals zwanen, ganzen en eenden massaal samenkomen. Ook steltlopers doen dit gebied vaak aan op doorreis naar het zuiden. De vogeltrek is in deze tijd op zijn hoogtepunt en maakt bijzondere waarnemingen als visarend of zwarte ooievaar mogelijk. Vetrek om 07.00 uur bij het Tonckenhuys in Zuidwolde. Gratis deelname voor leden en niet-leden. Ook voor koffie wordt gezorgd. Opgave via vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.

Dinsdag 2 oktober 2018, Vlindertuin Zuidwolde: zevende werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Vrijdag 12 oktober 19.00 uur Dorpsbos aan Oostopgaande in Nieuwlande verzamelplaats bij coördinaten 238.5 x 523.9 Nachtvlinderexcursie

De nachtvlinderexcursies in 2018 staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden. In alle vakken waarin de vallen dit jaar opgesteld worden, is nog weinig over nachtvlinders bekend. Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe over ca 8 jaar.

Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Houd voor het al of niet doorgaan de agenda op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl in de gaten.


Zaterdag 13 oktober 2018, Zuidwolde: paddenstoelenexcursie

Onder leiding van Natuurgidsen van Natuurvereniging Zuidwolde gaan we tot ca. 12.00 uur op zoek naar paddenstoelen. Wie vindt de bijzonderste paddenstoel? Welke zijn eetbaar? Wat betekenen paddenstoelen in de natuur? En voor de kinderen is een aparte gids: Wie vindt de kleinste paddenstoel? En wie de kleurigste? Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Vertrek om 09.30 uur bij de parkeerplaats van het Tonckenshuys, Meppelerweg 22, Zuidwolde.


Zaterdag 27 oktober 2018, Zuidwolde: Nacht van de Nacht

Landelijk is het de 14e keer dat er aandacht gevraagd wordt voor de natuur in het donker.

Ons thema luidt dit jaar: “KIJKEN EN ZIEN ook in het donker”. Er zijn een aantal bijzondere en leerzame activiteiten te doen, voor elk wat wils.

Vertrek om 19.30 uur bij de parkeerplaats van het Tonckenshuys, Meppelerweg 22, Zuidwolde. Voor kinderen is de deelname gratis. Ouders/begeleiders betalen € 2 p.p. Na afloop is er in het Tonckenshuys een consumptie met iets lekkers te krijgen.


Zaterdag 3 november 2018, rotonde Ommerweg: Natuurwerkdag
Met jong en oud aan het werk in de natuur in onze gemeente, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. We zorgen dat het landschap daar open blijft en doen onderhoudswerk langs stukken van het Vlinderommetje. Aanvang: 09.00 uur, verzamelen bij de rotonde aan de Ommerweg. Om ca. 12.30 uur sluiten we af met erwtensoep. Trek stevige kleren en schoeisel aan, wij zorgen voor handschoenen en gereedschap.


Dinsdag 6 november 2018, Vlindertuin Zuidwolde: achtste werkmorgen

Iedere 1e dinsdagmorgen van de maand komen we in de Vlindertuin bij elkaar van 9.00 uur tot 12.00 uur om het noodzakelijke werk in de Vlindertuin te doen. Natuurlijk kijken we ook samen naar wat er rondvliegt en hoe alles groeit. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Donderdag 15 november 2018, ontmoetingscentrum De Boerhoorn: foto- en filmavond
Leden of andere belangstellenden zijn in de gelegenheid natuurfoto’s of -films te vertonen. Opgave voor deelname aan de vertoning is vooraf nodig bij info@natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch 0528-373131. Voor iedere deelnemer is maximaal een kwartier tijd beschikbaar voor presentatie. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of om te komen kijken. De toegang is gratis. Aanvang: 20.00 uur.

Donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur in de Boerhoorn: Johan Tinkhof vertelt over Gierzwaluwen.
Johan Tinholt uit Dedemsvaart heeft 25 jaar ervaring als beschermer van deze snelle zomervogel. Met een uitvoerige presentatie zal hij gedurende deze avond veel laten zien over het leven, het broeden en de trek naar Afrika van deze vogel. De Gierzwaluw blijft gedurende zijn leven bijna altijd in de lucht, bijna alles gebeurt vliegend. Zijn trektocht gaat over een afstand van 8500 km enkelreis. En zo zijn er meer records, die de Gierzwaluw met gemak haalt. Wilt u meer weten?? Kom dan naar de Boerhoorn. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom.


Donderdag 27 december 2018, Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde: nestkastenbouw en andere jeugdactiviteiten

Op “3e kerstdag” tussen 9.30 en 12.30 uur organiseert Natuurvereniging Zuidwolde traditiegetrouw weer nestkasten bouwen en andere activiteiten voor vogels ondernemen: vetbollen maken, pindasnoeren rijgen en we pluizen uilenballen om te zien waar de uilen van leven. Alle kinderen vanaf een jaar of 6 zijn welkom en meehelpende ouders en grootouders natuurlijk ook. Neem wel zelf een hamer en nijptang mee. De natuurvereniging zorgt voor de rest.


Donderdag 27 december 2018, westrand Zuidwolde: plantenjacht

Planteninstituut FLORON nodigt ons uit om mee te doen met de jaarlijkse plantenjacht tussen kerst en oud en nieuw. We gaan op zoek naar wilde planten die in de winter bloeien.

Iedereen is welkom vanaf 12.45 uur bij Joop Verburg, Waardeel 4 Zuidwolde, om een zelf meegenomen broodje te nuttigen. Voor koffie, thee en wat extra’s wordt gezorgd.

Vertrek om 13.30, eind ca. 15.00 uur. Graag aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.


Zondag 6 januari 2019, Drogteropslagen: winterwandeling
Op deze eerste zondag na Nieuwjaar organiseert Natuurvereniging Zuidwolde de jaarlijkse winterwandeling. Dit keer gaan we naar Drogteropslagen. We sluiten af met koffie of chocolademelk en koek. Deelnamekosten: een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs. Opgave vooraf is niet nodig. Vertrek om 13.00 uur bij het Tonckenshuys in Zuidwolde.


Donderdag 31 januari 2019, ontmoetingscentrum De Boerhoorn: lezing over adders

Dick van Dorp vertelt over het Hijkerveld. In overleg met beheerder Het Drentse Landschap inventariseert hij al sinds 1995 de reptielen- en amfibieënpopulatie in dat gebied. Hoe dat gaat vertelt hij in een boeiende presentatie en daarbij hij laat ook andere prachtige natuuraspecten van het Hijkerveld zien. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Aanvang: 20.00 uur.


Dinsdag 26 februari 2019, ontmoetingscentrum De Boerhoorn: lezing over aanleg ecologische tuinen

Ronnie Huls is ecologisch adviseur en vertelt over aanleg van de ecologische tuin. We hebben Ronnie gevraagd om hierover te vertellen, want het is juist in deze tijd nodig dat we weten hoe we een tuin kunnen aanleggen in eigen vorm en naar eigen smaak maar wel zo goed mogelijk rekening houden met de natuur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Aanvang: 20.00 uur.


Zaterdag 16 maart 2019, Zuidwolde: werken in de Vlindertuin
De jaarlijkse opknapbeurt van de Vlindertuin begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We gaan aan het werk om de Vlindertuin uit de winterrust te halen en de paden weer op te knappen etc. Iedereen is welkom om mee te helpen. Handschoenen, stevig schoeisel en een schep, hark of kruiwagen zijn handig om mee te nemen.


Donderdag 28 maart 2019, ontmoetingscentrum De Boerhoorn: jaarvergadering van de Natuurvereniging met aansluitend een lezing
Na het eerste gedeelte met de jaarvergadering (aanvang 19.30 uur) is iedereen, lid of niet-lid, welkom bij de lezing (aanvang ca. 20.15 uur) waarvan op dit moment het onderwerp nog niet bekend is. Iedereen is welkom. Koffie/thee zijn gratis.

 

 

 

<Naar uitgevoerde activiteiten>