NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

Vleermuizen maken gebruik van ecoduct Stiggeltie


In een eerder bericht is al melding gemaakt van een vleermuis (vermoedelijk een Laatvlieger) die op één van de camera’s van Stiggeltie te zien was. Het dier was op jacht naar insecten, vlak vóór de camera.


Met de vleermuisspecialist Jan Mager uit Hoogeveen was al eerder een afspraak gemaakt, om met behulp van een zogenoemde batdetector na te gaan of vleermuizen gebruik zouden maken van de beide ecoducten als jachtgebied en/of als trekroute. De batdetector maakt het hoogfrequente, ultrasone geluid (hoger dan 20.000 trillingen per seconde, wat wij als mensen niet kunnen horen), voor ons hoorbaar. Aan de karakteristieken van het geluid (b.v. smakkend of ratelend) en de frequenties waarboven het geluid hoorbaar wordt, kan door een deskundige worden bepaald om welke soort het gaat. Veel ervaring is hierbij wel nodig.


Op de avond van 21 september jl. is een eerste, indicatieve poging ondernomen op ecoduct Stiggeltie, op het deel boven de N48. Het was een rustige, vrij windstille avond in tegenstelling tot voorgaande avonden, waarbij het te hard waaide. En we hadden succes. Er is een drietal soorten vleermuizen vastgesteld, nl. de Gewone Dwergvleermuis, de Ruige Dwergvleermuis en de Rosse Vleermuis. Of deze vleermuizen het ecoduct als jachtgebied gebruikten of dat ze alleen het ecoduct overtrokken, is nog niet duidelijk.


Nu duidelijk is geworden dat het ecoduct door vleermuizen als leefgebied wordt gebruikt, zal in het vroege voorjaar van 2018 op beide ecoducten een inventarisatie worden uitgevoerd.


Philip de Brabander

 

 

 

Jan Mager (links) en Reijer Römer (rechts) met de batdetector in de hand

 

 

 

<Terug naar Overzicht waarnemingen>