NVZ 2011

 

logo

Natuurvereniging Zuidwolde

 

 

 

 

wielewalen

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

 

 

 

Mestkevers

 

Bij mestkevers heb ik altijd het idee dat het gaat om grote zwarte torren, die mestballetjes maken en die vervolgens begraven. Zij leggen er hun eitjes op, zodat hun larven daarvan kunnen eten. Ook ken ik nog beelden uit de tijd van Mark Jansen uit Veeningen die ons tijdens “vlaaienexcursies” liet zien hoe onaanzienlijke kleine zwarte kevertjes wroeten in de mest en daar hun eieren leggen, waarna de larven in de mest  zich ontwikkelen. Des te verbaasder was ik dat ik bij het omdraaien van wat koeienhopen op het ecoduct ineens prachtige oranjerode kevertjes tegenkwam. Na enig zoeken kwam ik terecht bij de Aphodius fimetarius (in goed Nederlands de Roodschildveldmestkever) Ook dit zijn echte mestkevers die eitjes leggen op mesthopen en ook wel op dode dieren. Ze horen bij de z.g. bladsprietkevers. Dat is te zien aan de sprieten: geen lange slierten, maar korte sprieten die handvormig uitgevouwen kunnen worden. Op de laatste foto is dat te zien.

 

Joop Verburg

 

 

<Terug naar Overzicht waarnemingen>